Zvládanie a regulovanie emócii a všímavosť (Švajčiarsko, 2013)

Podľa najnovšej štúdie Univerzitnej psychiatrickej nemocnice v Zurichu, intervencie všímavosti ovplyvňujú neurobiologické mechanizmy v tele.

A to najmä neurobiologické mechanizmy, ktoré aktívne vyvolávajú regulovanie intenzity emócií. Vedci zistili, že pri vystavení očakávanému negatívnemu podnetu sa u ľudi, ktorí praktizujú všímavosť  tieto mechanizmy aktivizujú a tým znižujú automatické emočné nabudenie, ktoré vzniká pri stresových situáciách u ľudí, ktorí nemajú skúsenosť s všímavostnými technikami. Ich zistenia potvrdili, že aj krátka všímavostná intervencia má efekt emočnej regulácie na neurobiologickej úrovni.

Zdroj:

Lutz J, Herwig U, Opialla S, Hittmeyer A, Jäncke L, Rufer M, Grosse Holtforth M, Brühl AB.: Mindfulness and Emotion Regulation - an fMRI Study.  Soc Cogn Affect Neuroscience. 2013 Apr 5