Všímavosť

Všímavosť je schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsunieme bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania.

Prepojením našich životov so všímavosťou, môžeme zažiť tzv. „aha efekt“ jasnosti, kedy sme v kontakte s uvedomením si toho, na čom skutočne záleží.Stále zvyšujúci sa počet výskumov potvrdzuje, že všímavosť pomáha pri liečbe stresu, úzkosti, depresie, závislostí, chronických bolestí a otvára nás radosti, láske a väčšiemu prepojeniu so sebou samým a okolím. Existujú tiež dôkazy, že praktizovanie všímavosti vyživuje mozog, a tým sa stáva silnejší a zdravší.

Overenú metódu všímavosti využívame na podporu ľudí s rôznymi problémami individuálne alebo skupinovo. Ponúkame ju napríklad pri na všímavosti založenom programe na redukciu stresu alebo je doplnkom pri kognitívnej terapii na liečbu depresie, a súčasťou dialekticko-behaviorálnej terapie.


Zdroj: http://elishagoldstein.com/mindfulness/