Cenník

Termín je potrebné si objednať telefonicky alebo emailom uvedenom v kolonke KONTAKT.

Služby si klient hradí sám.

Ceny služieb sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov.