Psychoterapia a psychologické poradenstvo

Aké je efektívne poradenstvo?

Efektívne poradenstvo vyžaduje spoluprácu poradcu- psychológa a človeka, ktorý prijíma poradenské služby. Vyžaduje si tiež záväzok, aby mohli nastať niekedy ťažké zmeny vo vzoroch správania a myslenia.

Cieľom poradenstva je dosiahnuť ciele, ktoré si jasne s psychológom zadefinujete na začiatku sedení. Dohodnete sa aj na predbežnom časovom harmonograme, ktorý je potrebný na dosiahnutie Vašich cieľov a na spôsobe merania Vášho progresu.

Jeden z najdôležitejších faktorov efektívneho poradenstva je dobrý vzťah medzi poradcom-psychológom a Vami. Vytvorenie dôvery medzi Vami je základ pre úprimnosť pri zdieľaní Vašich myšlienok a pocitov, ktorý je nutný pre pozitívny výsledok poradenstva. Často to vyžaduje „chémiu“ , vďaka ktorej sa cítite pohodlne a „sadne“ Vám poradcova osobnosť, prístup a štýl. Ak po prvých pár sedeniach nebudete túto „chémiu“ cítiť, bez obáv o tom s poradcom hovorte a začnite hľadať iného poradcu-psychológa, ktorý Vám lepšie sadne. Najlepšie je si dohodnúť 3-4 skúšobné sedenia, na základe ktorých si vyhodnotíte, či je tento vzťah pre Vás bezpečný a môže byť prínosný.

Ak aj nájdete toho pravého, ako budete vedieť, že váš vzťah je efektívny? Tu je niekoľko znakov, ktoré si môžete všimnúť:

  1. Efektívny poradca Vám vie pomôcť určiť prekážky na Vašej ceste k zmene aj keď Vy sami ste zodpovedný/á za zmeny vo svojom živote.
  2. Efektívny poradca Vám vie poradiť najlepšie zmeny v správaní, aby ste prekonali prekážky nad ktorými máte kontrolu . Ak sú medzi prekážkami faktory mimo Vašej kontroly, poradca- psychológ Vás naučí používať nástroje a stratégie, ktoré Vám pomôžu vyrovnať sa s nimi a podporia Vašu celkovú pohodu v štádiu skúšania.
  3. Efektívny poradca vie identifikovať negatívne vzorce myslenia, ktoré môžu živiť pocity smútku, depresie a úzkosti. Povzbudzuje Vás, aby ste stavali na osobných silných stránkach a ponúkne Vám zručnosti, ktoré môžu prekonať pocity beznádeje, ktoré sami v sebe vytvárate - poradca Vám pomôže vytvoriť si pozitívnejší postoj.
  4. Efektívny poradca Vám vie asistovať pri pozitívnych zmenách vo Vašich vzťahoch s druhými, pomôže Vám rozpoznať správanie, ktoré môže prispievať k problémovým vzťahom.
  5. Efektívny poradca Vás vie naučiť efektívne spôsoby komunikácie, ktoré Vám pomôžu si pripraviť cestu pre úprimnú interakciu vo Vašom živote aj s ľuďmi, ktorí Vám môžu spôsobovať emocionálnu bolesť.

Sami viete vyhodnotiť či je spolupráca s poradcom efektívna tak, že začnete nahliadať do vlastných myšlienok a správaní, ktoré Vás predtým obchádzali. O nejaký čas by ste mali vedieť rozoznať vzory v tom, ako sa správate, budete vedieť ich pôvod a identifikovať kameň úrazu Vášho nešťastia, ktoré ste si možno sami nevedome vytvorili. Konečný výsledok je osobnostný rast, ktorý Vám dáva silu kontrolovať svoj život a užívať si pozitívne vzťahy s druhými.

Zdroj: http://psychcentral.com/therapy/