UA-39185801-1

Psychologická podpora zamestnancov

Fakty o psychickej podpore zamestnancov (EAP)

Pracovný stres stojí každoročne americký priemysel až do 300 miliárd dolárov kvôli absenciám, fluktuácii, zníženej produktivite, násiliu na pracovisku a priamych nemocničných, legálnych a poistných poplatkov. Zdroj: Southern New Hampshire Medical Center (July 2002)

Cieľom psychologickej podpory zamestnancov je poskytovať služby v podobe krátkodobého poradenstva pre zamestnancov a ich najbližších, ktoré im pomôžu nájsť preventívne riešenia na ich problémy v pracovnom a súkromnom živote, a tým zvýšia ich efektivitu na pracovisku.

EAP sa zamestnávateľom oplatí

  • Za každý investovaný dolár do programu psychologickej podpory zamestnancov EAP ušetria zamestnávatelia od $5 to $16. Zdroj: What Works: Workplaces Without Drugs. U.S. Department of Labor, (1990).
  • EAP program General Motors ušetrí spoločnosti 37 miliónov dolárov ročne – 3 700 dolárov za každého zamestnanca, ktorý sa do programu zapojí. Zdroj: Substance Abuse: A Guide to Workplace Issues. ASIS O.P. Norton Information Resources Center (1990).
  • United Airlines odhadujú, že sa im vracia $16.95 späť za každý dolár, ktorý investujú do psychologickej podpory zamestnancov. Zdroj: SubstanceAbuse: A Guide to Workplace Issues. ASIS O.P. Norton Information Resources Center (1990).
  • Úrad pre vodu a elektrinu v Los Angeles ušetril 350 000 dolárov za 5 rokov vďaka zníženej absencii zamestnancov s problémami s alkoholom. Zdroj: “Taking Inventory,” published in the EAP A Exchange, (July 1992), EAP Association.
  • Malá firma (70 zamestnancov) vďaka EAP programu s dôrazom na uvedomenie si bezpečnosti ušetrila na kompenzáciách pre zamestnancov za dopravné nehody až 75 000 dolárov. Zdroj: Substance Abuse Prevention: It’sYour Business. Center for Substance Abuse Prevention, U.S. Department of Health and Human Services (1992).
  • Štúdie, ktoré urobili v banke Crestar ukázali, že priemerné náklady na psychiatrov boli o 58% nižšie v prípade zamestnancov, ktorí boli v EAP programe oproti tým, ktorí tento program nevyužívali. EAP participanti mali priemerne 8,8 sedení v porovnaní s 13,1 sedeniami tých, ktorí neboli v programe. Priemerná cena 45 dolárov za sedenie vyústila do ušetrených 193 dolárov za každého klienta. Zdroj: Presentation at Georgia Tech by S. Davis. (1993) Personal Performance Consultants (Atlanta)

Ďalšie štúdie:

  • Redukcia nehôd na pracovisku a tým aj času spojeného s takýmito nehodami vo firme Tropicana
  • Odhadovaných 1 750 dolárov ušetrených za každého zamestnanca Warner Corporation vďaka nižším kompenzáciám pre pracovníkov a nižšiemu počtu nehôd na pracovisku
  • 75% úspora nákladov na liečbu alkoholizmu a drogových závislostí v rámci spoločnosti Gillette

Zdroj: http://www.reachline.com/?page_id=444