Čo to je?

Dnešná rýchla doba vyvíja na každého z nás veľký tlak a má za následok enormný stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy, konflikty a požiadavky okolia môžu narušiť vnútornú rovnováhu a spôsobiť nie len psychické, ale aj fyzické následky. Časté návštevy lekára a lieky nás ovplyvňujú nielen v domácom, ale aj v pracovnom prostredí. Znižuje nám schopnosť sústrediť sa, zvyšuje absenciu v práci a znižuje efektivitu a celkový pracovný výkon.

Cieľom psychologickej podpory zamestnancov je poskytovať služby v podobe krátkodobého poradenstva pre zamestnancov a ich najbližších, ktoré im pomôžu nájsť preventívne riešenia na ich problémy v pracovnom a súkromnom živote, a tým zvýšia ich efektivitu na pracovisku.

AKO TO FUNGUJE?

Podporu poskytujeme mimo pracoviska zamestnanca v podobe dôvernej krátkodobej profesionálnej
psychologickej konzultácie rôznych problémov, ktoré vplývajú na výkon. Účasť v individuálnom
krátkodobom poradenstve privádza klienta:

 • K vytvoreniu si nových stratégií zvládania problémov na pracovisku a v súkromí
 • K zníženiu stresu
 • K väčšej vnútornej pohode
 • A tým aj k lepšiemu celkovému zdraviu

Typy problémov :

 • Vysporiadanie sa s úzkosťou a depresiou
 • Problémy na pracovisku
 • Manželské a partnerské problémy
 • Emocionálne ťažkosti
 • Vyhorenie a vyrovnávanie sa so stresom
 • Rodinné problémy
 • Smútkové poradenstvo
 • Nastavenie životných cieľov

PREČO VYUŽIŤ PROGRAM PSYCHOLOGICKEJ PODPORY ZAMESTNANCOV?

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako sú jej zamestnanci odovzdaní. Práve program psychologickej podpory pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša nasledovné benefity:

 • Nižšiu fluktuáciu
 • Väčšiu lojalitu zamestnancov
 • Vyššiu produktivitu
 • Lepšiu adaptáciu na zmeny
 • Zákaznícku spokojnosť
 • Vyšší profit