Mlčanlivosť

O návšteve programu podpory vie len konkrétna osoba a jej poradca. Informácie, o ktoré sa s poradcom podelí, sú dôverné a nebudú poskytnuté bez písomného dobrovoľného informovaného súhlasu klienta. Klient tiež nemusí myslieť na financie, pretože o poplatky za niekoľko podporných sedení sa postará poradca priamo s organizáciou.