Náš model poradenstva

Ide o krátkodobé poradenstvo, ktoré je orientované na riešenie. Je to na cieľ orientovaný program, s vopred dohodnutým počtom sedení, ktorý podporuje klienta v nadobudnutí zodpovednosti a schopnosti spoľahnúť sa na seba. Táto služba pomáha klientom s osobnými, rodinnými, manželskými problémami a pracovnými záležitosťami.

Vhodný najmä pre nasledujúcich klientov:

  • Majú jasne zadefinovaný konflikt, obavu, potrebu
  • Dokážu rýchlo nadviazať pracovnú alianciu s poradcom
  • Dokážu identifikovať ohnisko a aktívne pracovať na riešení
  • Zažívajú krízu a sú izolovaní od podpory rodiny a komunity
  • Zažívajú kultúrny šok alebo problémy s adaptáciou na inú kultúru v hosťovskej krajine
  • Zažívajú problémy s tranzíciou a potrebujú podporu a vedenie pri lokalizácii vhodných zdrojov v hosťovskej lokalite

Pri poskytovaní podpory využívame osvedčené a vo svete zaužívané nástroje:

  • Kognitívno-behaviorálny prístup
  • Dialekticko-behaviorálny prístup
  • Terapiu založenú na koncepte všímavosti
  • Gestalt prístup

Krízová intervencia

Poradcovia asistujú klientovi aj prostredníctvom podporného telefonického poradenstva klientovi v kríze. Referujú prípad autorite, keď sa klient zdá byť schopný vydržať do osobného stretnutia , ktoré bude navrhnuté v čo najkratšom čase.