Stres

Stres je s nami od rána do večera každý deň. Je pozitívny aj negatívny. Nasledujúce informácie prispejú k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa s nami deje, keď sme v strese a ako môžeme preventívne pracovať s našim telom a mysľou, aby bol stres pre nás hlavne pozitívny. Základom je uvedomenie si prepojenia medzi naším telom a mysľou, uvedomenie si, že všetko sa navzájom ovplyvňuje a zanedbávaním určitých aspektov života pri dnešnom životnom tempe a štýle môžeme veľmi ľahko prísť k psychickej alebo fyzickej poruche alebo chorobe. Najmenej, čo môžeme pre seba, svoju myseľ a telo urobiť je počúvať 10 až 30 min denne relaxáciu.