Relaxačná odpoveď

Relaxačná odpoveď bola prvýkrát popísaná Dr. Bensonom v roku 1975 po jeho dlhoročnej prelomovej práci v odbore medicíny Mind/Body.

Čo je relaxačná odpoveď?

Relaxačná odpoveď je definovaná ako séria koordinovaných fyziologických zmien, ktoré sú vyvolané, keď sa osoba venuje opakovanej mentálnej alebo fyzickej aktivite a pasívne ignoruje rušivé myšlienky, a tým zníži vzrušenie v sympatetickom nervovom systéme. Zmeny zahŕňajú zníženie spotreby kyslíka, zníženie pulzu, rýchlosti dýchania a krvného tlaku. Tieto zmeny sú presným opakom zmien, ktoré sa vyskytujú pri stresovej odpovedi. Relaxačná odpoveď môže byť tiež navodená zaostreným trvalým uvedomovaním si vnútorného postoja nášho zážitku (Benson & Stuart, 1993).

Benefity Relaxačnej Odpovede

Množstvo štúdii potvrdilo fyzikálne a psychologické benefity relaxačnej odpovede ako zníženie chronickej bolesti, krvného tlaku, pooperačných komplikácii, nespavosti a používanie medikamentóznej liečby, zníženie úrovne úzkosti a depresie, u neplodných žien, pri predmenštruačnom syndróme, zvýšenie sústredenosti a kreativity a množstvo ďalších.