Burn out syndróm

Ste často podráždený? Dlhodobo unavený? Máte neustále pocit časovej tiesne alebo trpíte nespavosťou? Uvedomte si, že toto nie sú prejavy Vášho funkčného organizmu a jeho zdravia a správneho smerovania! Sú to prvé príznaky a varovné signály takzvaného burn out syndrómu. V dnešnej uponáhľanej dobe sú však natoľko časté, že im nepripisujeme význam a máme tendencie ich podceňovať ba až ignorovať a berieme ich ako niečo bežné.

Okrem vyššie uvedených, za varovné signály možno považovať:

–        Pocit zbytočnosti, bezradnosti, frustrácie či márnosti.

–        Dezilúzia z vykonávanej práce či zo života celkovo.

–        Nadmerná výbušnosť a podráždenosť k ostatným ľuďom.

–        Znížená schopnosť, až neschopnosť koncentrácie a rozlíšenia priorít.

–        Prejavy cynizmu či sarkazmu voči druhým – najmä kolegom či klientom.

–        Abúzus – nadmerná konzumácia alkoholu, drog či utišujúcich liekov.

–        Nakupovanie zbytočností.

–        Obavy zo zhoršujúceho sa zdravia.

  Burn out syndróm, u nás známy tiež ako syndróm vyhorenia. V dnešnej podobe hovoríme o ňom aj ako o civilizačnom postihnutí. Odborníci ho vnímajú ako proces. Nevnímajú ho teda ako nejaký konečný stav, ale niečo, čo sa vyvíja postupne, a má takzvanú inkubačnú dobu, pokiaľ sa prejaví zlyhaním a vyčerpaním človeka, respektíve jeho celého organizmu. Liečba konečného štádia vyhorenia je veľmi náročná, avšak ak sa rozpozná v procese, jeho prevencia je omnoho ľahšia. Je nesmierne dôležité rozpoznať príznaky začínajúceho vyhorenia v čo najskoršom štádiu. Burn out syndróm sa rozvíja postupne a „dopracovanie“ sa k poslednému štádiu trvá aj niekoľko mesiacov, či rokov, takže úplnému vyhoreniu sa dá úspešne vyhnúť! Pre každé jeho štádium sú typické príznaky, ktoré treba v snahe prevencie rozpoznať. Nečakajte a v prípade potreby sa nebojte vyhľadať odbornú pomoc! V dnešnej dobe trpí niektorým z príznakov syndrómu vyhorenia stovka ľudí. Žijeme v modernej dobe, rýchlom tempe, kedy ani nepostrehneme nepohodu, chýbajúcu rovnováhu, klesajúci výkon, smutnú náladu či iné varovné signály organizmu. Ten sa týmito príznakmi dožaduje rovnováhy – vyváženia podávaného výkonu s potrebnou úrovňou regenerácie a relaxácie.                   Existuje viacero modelov, v ktorých je vyčlenený počet fáz v procese vyhorenia rôzny. Najjednoduchší je nasledujúci model:

4 štádiá burn out syndrómu – štvorfázový model podľa Ch. Maslach

 1. 1.      Idealistické nadšenie a preťažovanie. V tomto štádiu sa objavuje priam idealistické nadšenie, vysoké očakávania – snaha získať uznanie, lásku, peniaze a iné pre osobu dôležité veci; nadmerné zapálenie, zaujatie pre konkrétnu vec, ochota priam sa pre vec „roztrhnúť“. Dlhodobé preťažovanie sa, práca cez nadčasy, snaha a potreba robiť čo najviac ako sa len dá, a snaha robiť veci čo najlepšie ako sa dá. Poháňačom je príliš vysoká túžba po sebarealizácii. 
 2. 2.      Emocionálne a fyzické vyčerpanie/preťaženie. V tomto štádiu sa postupne objavuje a rozvíja fyzické, ale aj psychické vyčerpanie. Charakteristická je únava, pochybnosti človeka o sebe, ale aj o práci a živote, neistota a zmätok v súvislosti s rebríčkom hodnôt, a z toho vyplývajúca neschopnosť stanoviť si priority. Toto štádium je kľúčové v prevencii úplného vyhorenia. Preto je najvhodnejším riešením konzultácia s odborníkom, aby syndróm neprerástol do konečného štádia. Zábranou a problémom zároveň tu však môže byť charakteristický znak tejto fázy a to je popieranie celej situácie. Popieranie jasných príznakov vznikajúceho vnútorného napätia. To všetko v snahe obrany pred tým, čo sa deje.   
 3. 3.      Dehumanizácia druhých ľudí ako ochrana pred vyhorením. V tomto štádiu sa postupne vytráca záujem o svoje okolie, o druhých ľudí, človek prestáva byť voči nim empatický, práve naopak, je nevrlý, prípadne až agresívny. Typická je nenávisť a neochota, vytráca sa angažovanosť, zhoršujú sa vzťahy s druhými. Obrannou reakciou je cynizmus. Všetko lezie človeku na nervy, a tak mnohokrát vyhľadáva náhradné pomôcky, pri ktorých má pocit, že zo života ešte niečo má – alkohol, cigarety, drogy, sex a pod.    
 4. 4.      Konečné štádium – postavanie sa proti všetkým a všetkému – samotné vyhorenie takzvané „zosypanie sa“. Charakteristické je totálne vyčerpanie – emocionálne, telesné aj mentálne. Človek je silne negatívny, prejavuje nezáujem a ľahostajnosť. Objavuje sa „zosypanie“, pocit prázdna, zúfalstvo, kolaps imunitného systému a náchylnosť k rôznym ochoreniam, úzkostné a depresívne stavy. Prichádza apatia, nevydržateľná vnútorná prázdnota. Človek sa cíti akoby mu odumieral organizmus. V najhoršom prípade sa môžu objaviť samovražedné myšlienky, prípadne až pokusy o samovraždu!

Vyhorenie súvisí predovšetkým s profesiou. Za rizikové možno považovať povolania spojené so psychickým  – nadmerným a dlhotrvajúcim stresom, a také, v rámci ktorých dochádza k častým medziľudským interakciám. Ohrozenými sú teda napríklad zdravotníci, sociálni pracovníci, úradníci, učitelia a pod. Vyhorieť však môže v podstate každý človek, ktorý je vystavený dlhodobému psychickému stresu, prameniacemu z vykonávanej práce, pričom tento stres nedokáže tolerovať, pretože je nadmerný. Ide predovšetkým o vysoký tlak na pracovný výkon, zlé pracovné podmienky, zlé vzťahy a s tým spojená atmosféra na pracovisku, výrazné pracovné napätie, pracovný neúspech či nedostatok uznania a ocenenia. Toto sú  len niektoré z mnohých spúšťačov vyhorenia. Ďalšími sú nevhodný životný štýl (nadmerné pracovanie, nedostatok spánku, nedostatok spoločnosti s blízkymi a podpornými ľuďmi, nedostatok relaxácie, naberanie si až príliš veľa povinností a pod.) a niektoré osobnostné črty (perfekcionista, ktorému sa zdá, že nikdy nie je dosť dobrý, pesimistický pohľad na seba a svet, potreba mať všetko pod kontrolou a neochota delegovať prácu a pod.).  Ide v podstate o začarovaný kruh, pretože človek reaguje na tieto skutočnosti tým, že zvýši úsilie, z čoho nastane vyčerpanie, ktoré smeruje k pravdepodobnosti ďalších neúspechov, chýb a podobne.

Za prejavy syndrómu vyhorenia možno považovať:

–        Mrzutá, depresívna či úzkostná nálada.

–        Nespokojnosť so životom a s prácou.

–        Poruchy koncentrácie a pamäte.

–        Pocity nevýkonnosti myslenia,

–        Vtieravé a rozptyľujúce myšlienky, prípadne spomienky.

–        Poruchy spánku.

–        Pokles sebadôvery.

–        Podráždenosť, výbušnosť, ktorá bola dovtedy neobvyklou.

–        Svalové bolesti, závrate a bolesti hlavy.

–        Zvýšená únava po námahe s poklesom výkonnosti.

–        Pocity telesnej slabosti a vyčerpania aj po bežnej námahe.

–        Neschopnosť relaxovať.

–        Nechuť ku každodenným, rutinným povinnostiam.

–        Pokles záujmov a radosti zo života.

–        Neustály strach z konfliktov.

–        Tráviace ťažkosti prípadne náhle zmeny hmotnosti.

–        Búšenie srdca, problémy s dychom, s krvný obehom.

Napriek tomu, že práca a všetky povinnosti sú neraz na prvom mieste, nepodceňujte žiadny z príznakov rozvíjajúceho sa syndrómu vyhorenia. Nezabúdajte na seba, na svoje zdravie a na oddych. Zaslúžite si to. A ak máte pocit, že nedokážete efektívne oddychovať, práve nastal čas, aby ste sa to naučili. Oddýchnuť si, v pravom slova zmysle znamená naozaj zrelaxovať natoľko, aby ste dopriali svojmu telu a psychike oddych, a teda načerpali nové sily. A čím neskôr začnete s nácvikom tým dlhšie potrvá, kým sa Vám to naozaj podarí. Dostatočná regenerácia je pre Váš organizmus nesmierne dôležitá. Bez nej stráda, Vaša imunita slabne, klesá schopnosť koncentrácie a pozornosti, robíte viac chýb, ste podráždení. Skrátka ovplyvňuje to Váš život v mnohých smeroch, koniec koncov, nie len ten Váš.  Pre ostatných môže byť veľmi ťažké byť s človekom, ktorý je podráždený, nepredvídateľný, osamotený, iracionálny a pod.

Vyhnite sa tejto nie najpríjemnejšej skúsenosti. Relaxujte! Existuje nespočetné množstvo techník, vďaka ktorým skutočne vypnete a zrelaxujete telo aj myseľ. Stačí len chcieť! A čím častejšie ich budete praktizovať, tým budete v tom „lepší“, tým viac budú účinnejšie a vy si skutočne oddýchnete. Nevyhovárajte sa, že nemáte čas, a ani sa neobávajte, že Vám ho zaberú kopec, väčšina z nich je skutočne krátka a zaberú Vám do 10 min.  Už 10 minútová prechádzka Vám dokáže zlepšiť náladu na nasledujúce dve hodiny. Sú však aj ďalšie možnosti, ako zrelaxovať napr. dychové cvičenia, cvičenie jogy, maľovanie mandál alebo iných antistresových omaľovánok a pod.   

Okrem toho existujú aj iné stratégie, slúžiace na prevenciu vyhorenia:

 1. Naučte sa hovoriť nie keď je to vhodné, respektíve adekvátne. A to bez toho, aby ste sa cítilo previnilo a vyčítali si to.
 2. Prehlbujte vlastné sebapoznanie – uvedomte s svoju hodnotu. Poznanie svojich silných a slabých stránok umožní cielene využívať prednostu a akceptovať, prípadne rozvíjať nedostatky.
 3. Akceptujte svoje vlastné povahové črty a vlastnosti. Pracujte na osobnostnom raste, a bez výčitiek prijmite i hranice vlastného rozvoja. Dokonalosť je len ilúzia, práve v nedokonalosti spočíva šarm a krása.
 4. Dbajte o kvalitu vzťahov, či už v rodine, alebo vo vzťahoch s ďalšími ľuďmi – priatelia, známi, susedia a pod. Udržiavajte priateľské vzťahy s kýmkoľvek, navzájom sa podporujte, buďte empatickí.
 5. Pestujte si svoje koníčky a záujmy. V zásade sa však pokúste, aby boli iné, než je Vaša vykonávaná profesia, aby ste mohli prísť na iné myšlienky.
 6. Viac sa smejte. Doprajte si denne nejakú malú radosť, plánujte si príjemné aktivity a stretnutia, aby ste sa mali na čo tešiť.
 7. Hýbte svojím telom pravidelne, neseďte dlhšie ako hodinu. Tancujte a cvičte – len tak, pre radosť, bez túžby schudnúť, skrásnieť a pod.
 8. Redukujte príjem alkoholu, nikotínu a kofeínu. A stravujte sa zdravo – minimalizujte príjem cukrov a tučných jedál, zvýšte príjem ovocia, zeleniny, orechov a rýb.

Zdroje

Association for Psychological Science  (2014, February 27). Burnout Comes in Three Varietes. Retrieved October 3, 2016, from: http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/minds-business/burnout-comes-in-three-varieties.html

Bourg Carter, S. (2013, November 26). The Tell Tale Signs of Burnout … Do You Have Them?. Retrieved October 3, 2016, from: https://www.psychologytoday.com/blog/high-octane-women/201311/the-tell-tale-signs-burnout-do-you-have-them

Fraser, L. (2016, January 21). Stressed and exhausted: spot the signs of burnout before it hits you. Retrieved October 3, 2016, from: https://www.theguardian.com/women-in-leadership/2016/jan/21/spot-the-signs-of-burnout-before-it-hits-you

Institute for Quality and Efficiency in Health Care (2013, January 17). Depression: What is burnout syndrome?. Retrieved October 3, 2016, from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072470/

Mayo Clinic Staff (2015, September 17). Job burnout: How to spot it and take action. Retrieved October 3, 2016, from: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/burnout/art-20046642

Mind-Body-Health. Burnout. Retrieved October31, 2016, from: https://www.mind-body-health.net/burnout.shtml

Olajos, R. Štyri štádiá syndrómu vyhorenia. Retrieved  October 31, 2016, from: http://www.atna.sk/%C4%8Dl%C3%A1nky/%C5%A1tyri-%C5%A1t%C3%A1dia-syndr%C3%B3mu-vyhorenia.aspx

 Smith, M.; Segal, J.; Robinson, L. & Segal, R. (2016, June). Burnout Prevention and Recovery. Signs, Symptoms, and Coping Strategies for Mental Exhaustion. Retrieved October 3, 216, from: http://www.helpguide.org/articles/stress/preventing-burnout.htm

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR