Stratégie pre podporu zamestnancov pri zmene

V živote každého človeka sa udejú nejaké zmeny. Či už hovoríme o rodinnom, alebo pracovnom živote, deje sa to niekedy bez ohľadu na to, či chceme. Preto akákoľvek zmena v organizácii či na pracovisku môže mať na zamestnancov znepokojujúci dopad. Má potenciál spôsobiť stres, ktorý má negatívny vplyv na duševné zdravie zamestnancov. Preto je dôležité zvážiť vplyv zmeny […]

Ako zvládnuť problémového zamestnanca

Takmer každý manažér má aspoň jedného zamestnanca, ktorý nie je až tak „dobrý“. Preto takmer nevyhnutnou profesionálnou schopnosťou manažéra je, vedieť s takýmto zamestnancom pracovať. Je všeobecne platné a úplne prirodzené, že sa všade nájde jeden alebo viac zamestnancov, ktorí sú problémoví. Pojem problémový zamestnanec zahrňuje nesmierne širokú škálu správania, od nedostatočného výkonu, neschopnosti spolupracovať a komunikovať, neskorej […]

Ako zlepšiť svoje počúvanie

„Príroda nám dala jeden jazyk a dve uši, takže by sme mali počuť dvakrát toľko, ako hovoríme.“Epictetus Sociálnym zlozvykom mnohých ľudí je naozaj zlé, slabé počúvanie iných keď hovoria. Mnohokrát sú mysľou úplne inde, prípadne ich pozornosť venujú okolitým veciam či plánovaniu toho, čo idú povedať oni. Prípadne len netrpezlivo čakajú na to, kedy sa […]

Relaxácie

Vedená relaxácia je nástrojom na zvládanie každodenného stresu. Pravidelným počúvaním relaxačných nahrávok nastanú vo vašom tele fyziologické zmeny, ktoré sú protilátkou stresu. Typy relaxacií: (kliknite pre spustenie) Skúmanie tela cez všímavosť                                                 […]