Naše Služby

KOMPETENČNÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV

KOMPETENČNÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Zistiť viac

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

zistiť viac

KRÁTKODOBÁ TERAPIA PRE DETI​

KRÁTKODOBÁ TERAPIA PRE DETI​

zistiť viac
ASISTENČNÝ PROGRAM EAP

Program pomoci zamestnancom (EAP) je zamestnanecký benefit určený na pomoc zamestnancom a ich rodinných príslušníkov s osobnými problémami a obavami, ktoré môžu mať vplyv na ich pohodu a pracovný výkon.

Témy/problémy:

 • Osobné problémy: ťažkosti vo vzťahoch, rodinné obavy, úzkosti, smútok
 • Pracovný stres: pomoc pri zvládaní stresu, vyhorenia a konfliktov na pracovisku
 • Finančné záležitosti: podpora pri správe osobných financií, rozpočtovaní a zvládaní finančného stresu
 • Právne poradenstvo: poradenstvo v právnych otázkach, ktoré môžu mať vplyv na zamestnancov, ako je rodinné právo alebo spory medzi prenajímateľom a nájomcom
 • Zdravie a wellness: informácie a zdroje týkajúce sa fyzického a duševného zdravia vrátane pomoci pri otázkach, ako je regulácia hmotnosti alebo odvykanie od fajčenia.
 • Praktické otázky „každodenného života“ – pomoc a podpora v oblasti starostlivosti o seniorov, deti, bývanie
 • Krízová intervencia – pomoc pri neočakávanej dramatickej udalosti na pracovisku alebo v živote zamestnanca

 

Akým spôsobom pomáha EAP zamestnancom:

Telefonická linka – k dispozícií 24/7 na zodpovedanie otázok k EAP alebo na poskytnutie okamžitej pomoci

Konzultácie s poradcom osobne, online, telefonicky – rýchla podpora od kvalifikovaných odborníkov

Liečba mimo EAP – v prípade potreby odporučenie a pomoc s hľadaním odborníka na dlhodobú liečbu alebo podporu.

KOMPETENČNÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV

 • Certifikovaný psychológ/psychoterapeut, ktorý vykonáva konzultačné a poradenské služby priamo na pracovisku. 

 • Tréningy, workshopy a interaktívne prednášky pre zamestnancov aj manažment.

 • Preferujeme v diskusii s Vami vytvoriť rozvojové programy, ktoré podporia Vašich zamestnancov a organizáciu pri napĺňaní firemnej vízie a misie.

 • Máme pre Vás pracovisko PEAK PERFORMANCE, vybavené špičkovou technológiou Bio – Neurofeedback.
   

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

 • Psychologické poradenstvo a psychoterapia poskytujú priestor, kde sa môžete zastaviť a pozrieť sa bližšie na to, čo sa vo Vašom živote deje, pochopiť, prečo sa to deje, ako k tomu prispievate a čo môžete prípadne skúsiť robiť inak, aby sa to zmenilo.

 • Môžete mať pocit, že to teraz celé nezvládate a je toho na Vás priveľa. Hovoríte si ale : „Mal/a by som to zvládnuť“. Trápia Vás pocity viny alebo nedostatočnosti a je pre Vás ťažké požiadať o pomoc. Prípadne máte všetko, čo potrebujete a všetko funguje, no aj napriek tomu dobrý pocit neprichádza. Neustále cítite prázdnotu či nespokojnosť. Nerozumiete tomu, čo sa deje. Hovoríte si: „Veď mám dobrú prácu, dobre zarábam, mám dobrého partnera/ku a zdravé deti. Prečo som teda nespokojný/á?“

 • V živote sa tiež vyskytnú situácie, ktoré sú náročné a na ich zvládnutie treba zapojiť všetky naše zručnosti. Môže to byť strata blízkeho, práce alebo niečoho dôležitého vo Vašom živote. K neľahkým situáciám patrí aj rozvod, rozchod, nová práca alebo povýšenie, svadba, zmena prostredia, konflikty v práci alebo doma, vážna choroba, či už vlastná alebo niekoho blízkeho. Zvládanie týchto situácií môže byť vyčerpávajúce, pričom často zabúdame na dobíjanie vlastnej vnútornej energie. Ako sa teda dobiť v takomto náročnom období alebo po jeho prekonaní? Uvedomujeme si vôbec, čím sme si prešli a ako vysoko máme nastavenú latku? Kam až musíme zájsť, aby sme si dovolili oddýchnuť a načerpať sily?