Loading color scheme

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o.  vznikla v roku 2013 v súlade so zákonom ako zdravotnícke zariadenie za účelom poskytovania psychologických služieb pre podporu zamestnancov. Postupne sa rozvíjala a dnes združuje tím odborníkov, vďaka ktorým môže poskytovať širokú ponuku služieb pre podporu zamestnancov, a to formou komplexného asistenčného programu pre zamestnancov EAP. Zamestnanci sa môžu na nás obrátiť  s problémami nie len v psychickej oblasti, ale aj v oblasti právnej, finančnej a s ďalšími praktickými životnými otázkami.

Naďalej úzko spolupracujeme so spoločnosťou Scott & Hagget s.r.o., ktorá ponúka širokú paletu služieb v oblasti HR poradenstva, rozvojových programov a koučingu.


Od roku 2015 sme sa stali členom  EAEF (Employee Assistance European Forum), https://eaef.org/services/employee-assistance//, kde sme nadviazali medzinárodnú spoluprácu. Sme partnerom pre viaceré globálne spoločnosti, pre ktoré zabezpečujeme EAP služby lokálne.

 

Našou víziou je vytvárať dlhodobé partnerstvá s klientmi pôsobiacimi na Slovensku a v EÚ, ktorí si uvedomujú dôležitosť integrácie programov podpory zamestnancov pre zabezpečenie stabilného výkonu na pracovisku.

Naša misia a poslanie je pomáhať ľuďom, zamestnancom a ich rodinám riešiť a spracovávať osobné problémy, ktoré im zabraňujú žiť a vychutnávať si osobný a pracovný život naplno.

Autenticita

V komunikácii s nami môžete byť prirodzený. Podporujeme ľudskosť. Ľudský rozmer v biznise a v komunikácií je v poskytovaní služieb pre vás kľúčovým faktorom.

Starostlivosť

Starostlivosť o ľudí, empatia, pokora, súcit a citlivosť k inakosti sú základom našich služieb.

Profesionalita

Pracujeme pre úspech našich klientov. Všetci naši konzultanti sú vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí sú pravidelne vzdelávaní pre poskytovanie expertných služieb. Prísne dodržiavame etické štandardy.

Inovácia

Sledujeme a nasledujeme trendy, aby sme vhodne reagovali na vaše meniace sa potreby novými spôsobmi.

DSC 5577 Mix
ZUZANA PODKONICKÁ, MS

Zuzana je zakladateľkou spoločnosti a garant programu Employee Assistance (EAP). Je klinická psychologička a psychoterapeutka v Gestalt modalite. Má bohaté a jedinečné skúsenosti zo svojho štúdia a klinickej praxe v Spojených štátoch amerických ako aj na Slovensku. Dlhodobo pracuje vo firemnom prostredí ako konzultantka, trénerka soft skills a podieľala sa na príprave a realizácií mnohých rozvojových programov pre zamestnancov a manažment rôznych spoločností. Čítaj viac

DSC 5541 mix
ING. BORIS SLIŽKA

Boris je business partner pre spoločnosť Enef Consulting s.r.o a vlastníkom spoločnosti Scott&Hagget Slovakia s.r.o. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti biznisu, ktoré pretavuje do spolupráce s našimi klientmi. Počas svojej obchodnej a konzultačnej praxe v oblastiach FMCG, retail a manufacturing manažoval národné aj medzinárodné projekty, tímy, venoval sa produktovému manažmentu a vytváral obchodné stratégie pre špecifické trhy. Od roku 2003 pôsobí ako senior tréner, business konzultant a certifikovaný kouč.

DSC 5696 Mix
Mgr. Elena Leontievová

Elena je psychológ s medzinárodnými skúsenosťami predovšetkým v oblastiach talent manažmentu - nastavovania a realizácie individuálneho a skupinového rozvoja a vzdelávania, ako aj  výberu, diagnostiky a hĺbkového hodnotenia zamestnancov. Zaoberala sa tiež krízovou intervenciou v pracovno-psychologickej oblasti a mapovaniu, implementácii a podpore firemnej kultúry. Nakumulované poznatky z dlhodobého vzdelávania v oblasti psychoterapie, spolu s dlhoročnou praxou v oblasti ľudských zdrojov  aktuálne uplatňuje v rámci koordinácie programu Employee Assistance.

EXTERNÍ PORADCOVIA

Náš tím tvoria priateľskí a starostliví  ľudia, konzultanti, ktorí poskytujú služby vo vyžadovaných regiónoch.  Všetci v tíme sú odborne spôsobilí, so zodpovedajúcou odbornou prípravou, akademickým titulom, s dlhoročnou praxou z oblasti psychológie (licencovaní psychológovia so zdravotníckym špecializačným vzdelaním - atestáciou a licencovaní certifikovaní psychoterapeuti), práva (licencovaní advokáti s praxou), financií (certifikovaní finanční a daňoví poradcovia) a koučingu (orientovaní na výkon s odbornými skúsenosťami).