O nás

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. sme založili smisiou pomáhať ľuďom, zamestnancom a ich rodinám riešiť aspracovávať životné témy a prekážky, ktoré im zabraňujú žiť a vychutnávať si osobný a pracovný život naplno. 

Názov spoločnosti vsebe skrýva presvedčenia onašom prístupe ku klientom, spoločnostiam ariešeniu problémov. Podľa nás je dôležité vidieť viac možností riešenia daného problému, aby sme sa vedelikreatívne a efektívne prispôsobiť vkaždej situácií (iNtuícia). 

Druhé presvedčenie sa týka empatického prístupu. Knašim klientom pristupujeme empaticky, spolupracujúco apodporne (Feeling). 

Spoločnosť sa od roku 2013 postupne rozvíjala a dnes združuje tím odborníkov, vďaka ktorým môže poskytovať širokú ponuku služieb pre podporu zamestnancov, a to formou komplexného asistenčného programu pre zamestnancov EAP. Zamestnanci sa môžu na nás obrátiť s problémami nie len v psychickej oblasti, ale aj v oblasti právnej, finančnej či s ďalšími praktickými životnými otázkami. 

Spoločnosť pôsobí od septembra 2022 aj v Českej Republike.

 

Sme jediný poskytovateľ EAP (asistenčného programu pre zamestnancov) pod inštitútom zdravotníckeho zariadenia.

Záruka odborného poskytovania služby v súlade slegislatívou zdravotníckych zariadení, napríklad podliehame Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Spolupracujeme asme členom medzinárodnej organizácieEAEF (Employee Assistance European Forum) a EAPA (European Assistance Professional Association).

Sústavne vzdelávanie sa a inovovanie služieb pod záštitoujednej znajväčších organizácii vEurópe acelosvetovo zaoberajúcich sa problematikou EAP. 

Ako lokálny partner pre najväčších globálnych poskytovateľov EAP služieb na svete ICAS, Chestnut Global Partners. Spolupracujeme tiež sLifeWorks aWorkplace Options. 

Dlhoročná skúsenosť poskytovateľa lokálnych služieb pre najväčšie svetové EAP spoločnosti je zárukou kvality aodbornosti (pravidelné vyhodnocovanie spokojnosti klientov, pravidelná kontrola kvality formou auditov vykonávaných globálnymi poskytovateľmi, nastavenie procesov akontrolných mechanizmov, kontrola dodržiavania anonymity…).

Náš tím

ZUZANA PODKONICKÁ, MS

Partner

Zuzana je zakladateľkou spoločnosti a garant programu Employee Assistance (EAP). Je klinická psychologička a psychoterapeutka v Gestalt modalite. Má bohaté a jedinečné skúsenosti zo svojho štúdia a klinickej praxe v Spojených štátoch amerických, ako aj na Slovensku. Dlhodobo pracuje vo firemnom prostredí ako konzultantka, trénerka soft skills a podieľala sa na príprave a realizácií mnohých rozvojových programov pre zamestnancov a manažment rôznych spoločností.

Eva Bartošíková

Partner

Eva je zodpovedná za portfólio zahraničných klientov, business development a finančnú oblasť spoločnosti. Študovala na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Má dlhoročné skúsenosti na pozícii manažéra v poradenskej spoločnosti, medzi jej klientov patrili predovšetkým nadnárodné spoločnosti z rôznych odvetví ako telekomunikácie, automotive, farmaceutika, maloobchod, výrobné spoločnosti.

Michaela Vargová

Psychologička

Veronika Pastrnáková

Psychologička

Jana Bezáková

Psychologička

Eva Uhríková

Psychologička

Barbora Lauková

Koordinátor

Barbora ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Absolvovala študentskú prax v Združení príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA a neskôr pôsobila ako odborný pracovník podporovaného bývania v Dss-MOST v Bratislave

Lenka Havlovičová

Office Manager

Externí poradcovia

MGR. IVANA OMÁMIKOVÁ

CERTIFIKOVANÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA S 5-ROČNOU PRAXOU Kvalifikácia: Magisterka v odbore ...

MGR. DANIELA KRÍŽIKOVÁ

CERTIFIKOVANÁ GESTALT KOUČKA S 12-ROČNOU PRAXOU Kvalifikácia: Koučka certifikovaná Slovenskou ...

MGR. ANDREA DZANDZAVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA V ATESTAČNEJ PRÍPRAVE NA KLINICKÉHO PSYCHOLÓGA, VIAC AKO ...

MGR. IVANA SENKOVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, VIAC AKO 12 ROKOV PRAXE ...

MGR. PETRA ČERNÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, 17 ROKOV PRAXE Kvalifikácia: Certifikovaná ...

MGR. PETRA ZEMANOVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE ...

MGR. KATARÍNA BÚŘILOVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA S 10-ROČNOU PRAXOU Kvalifikácia: Psychoterapeutka Magisterka v odbore ...

AKO PRACUJEME ?

AUTENTICITA

V komunikácii s nami môžete byť prirodzený. Podporujeme ľudskosť. Ľudský rozmer v biznise a komunikácií je v poskytovaní služieb pre Vás kľúčovým faktorom.

STAROSTLIVOSŤ

Starostlivosť o ľudí, empatia, pokora, súcit a citlivosť k inakosti sú základom našich služieb.

PROFESIONALITA

Pracujeme pre úspech našich klientov. Všetci naši konzultanti sú vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí sú pravidelne vzdelávaní pre poskytovanie expertných služieb. Prísne dodržiavame etické štandardy.

INOVÁCIA

Sledujeme a nasledujeme trendy, aby sme vhodne reagovali na Vaše meniace sa potreby novými spôsobmi.