Čo znamená byť introvertom v dnešnej dobe a pracovnej kultúre?

V tejto epizóde podcastu sa dozviete o rozdieloch medzi introvertom a extrovertom a tiež o tom, aké sú silné stránky obidvoch skupín. Cieľom je pomôcť introvertom prijať sa napriek prostrediu, ktoré nepraje mnohých ich vlastnostiam.   

Rozhovor vedie producentka Mgr. Jana Kľuková a jej hosťom je klinická psychologička a psychoterapeutka Zuzana Podkonická, MS. 

ZUZANA PODKONICKÁ, MS

Zuzana je zakladateľkou spoločnosti a garant programu Employee Assistance (EAP). Je klinická psychologička a psychoterapeutka v Gestalt modalite. Má bohaté a jedinečné skúsenosti zo svojho štúdia a klinickej praxe v Spojených štátoch amerických, ako aj na Slovensku. Dlhodobo pracuje vo firemnom prostredí ako konzultantka, trénerka soft skills a podieľala sa na príprave a realizácií mnohých rozvojových programov pre zamestnancov a manažment rôznych spoločností.

Dobrý deň.

Počúvate podcast  JE MI DOBRE

Rozprávať sa dnes so mnou bude Zuzana Podkonická, klinická psychologička a terapeutka (zo spoločnosti ENEF CONSULTING)

Ahoj, Zuzi.

Ahoj, Jani.

Naša dnešná téma sú INTROVERTI V PRÁCI. Poďme si najskôr povedať, prečo.

Jednak je to pre mňa aj osobná téma a potom keď rozmýšľam o tom, čo by mohla byť dobrá téma na podcast idem v mysli naspäť k mojim klientom a ich obavám a otázkam, s ktorými ku mne prichádzajú. A často sú to práve klienti, ktorí majú pocit, že sú v práci nevidení, nedoceňovaní a cítia, že je niečo s nimi v neporiadku. Nie je ich počuť, nevedia a nechcú sa s každým rozprávať, veľké porady ich unavujú, atď. Často kvôli tomu nepostúpia v práci, aj keď odvádzajú poctivú prácu. Majú pocit, že je s nimi niečo zle a chcú sa dať opraviť a zmeniť. Sú introverti a majú to ťažšie sa presadiť.

Všeobecne vnímame introverta ako niekoho, kto veľa premýšľa a málo hovorí. Ľudí nevyhľadáva. V protiklade toho je extrovert vnímaný ako akčný, spontánny človek, zdá sa byť ideálny spoločník. Je to takto správne? Aké sú znaky introverta?

Hlavný rozdiel medzi introvertom a extrovertom je, že introverti sú viac citliví na podnety. Viac vnútorne prežívajú a reagujú na to, čo sa okolo nich deje. Preto sa introvert rýchlejšie vyčerpá pri sociálnych kontaktoch. Napr. keď ide introvert na koncert alebo si sadnúť s viacerými kamarátmi, unaví sa skôr ako extrovertný kamarát a potrebuje ísť domov skôr ako tento kamarát. Extrovert vyhľadáva stimuláciu, akciu a kontakt, aby sa niečo dialo. Ide o iné fungovanie mozgu. Kým introvert využíva viac a robí ho spokojným tzv. neurotransmiter acetylcholin, ktorý získava pri činnostiach ako je čítanie knihy, alebo sebareflexia extrovertove receptory v mozgu očakávajú a reagujú viac na dopamín, ktorý získavame z činností ako je práve účasť na akciách s viacerými ľuďmi.

Takže áno, môžeme to takto vnímať ako hovoríš ale je dôležité vedieť, že aj introvert vie byť kamarátsky, sociálny a aj veľa rozprávať. Hraničný introvert je utiahnutý, ani nevieme, že je v spoločnosti a je radšej doma s knihou, keď je v spoločnosti neiniciuje kontakt, radšej čaká, dlhšie premýšľa nad odpoveďami, nereaguje hneď tým, čo mu prvé preblesne v hlave. Je menej otvorený a viac diskrétny. Nie každý introvert ale je takto hraničný. Introverzia a hanblivosť sú dve odlišné záležitosti.  

Je introverzia a extroverzia niečo, s čím sa narodíme alebo to získavame počas života? Je to povaha alebo zvyk?

Je to dané geneticky, ale do nejakej miery to ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom žijeme a vyrastáme. Pri výskumoch zistili, že napr. bábätka, ktoré reagujú silnejšie na podnety sa v dospelosti stanú veľkou pravdepodobnosťou introvertami a tie, čo sú také pokojné a až tak ich hluk, hračky alebo iné podnety nezaujímajú sa stanú extrovertami.

Existujú čisté typy introvertov a extrovertov? Môžem byť oboje?

Rozlišuje sa introvert, extrovert a ambivert. Ambivert je niekto, kto má aj črty introverta aj extroverta. Niekedy vyhľadáva spoločnosť preto, aby sa cítil dobre a niekedy zase potrebuje byť osamote.

Ako zistím, či som introvert alebo extrovert? Vraj je dobré sa zamyslieť nad tým, čo mi dobíja baterky, keď som unavená – spoločnosť druhých alebo samota.

Sú na to aj rôzne testy typu osobnosti, kde si to môžem overiť, ale môžem si aj všímať to, či skôr podnety vyhľadávam, spoločnosť alebo aktivity a činnosti ako výlety, súťaže, hry, zábavu alebo naopak, či ma tieto veci unavujú a potrebujem sa po nich stiahnúť do seba.

Dá sa povedať, že žijeme v extrovertnom svete, ktorý nepraje introvertom. Ako sa to môže prejavovať v práci? Sú introverti menej kvalitní pracovníci?

Presne svet, v ktorom žijeme oceňuje ľudí, ktorí vedia ako sa predať, sú viditeľní, akční a zábavní. Pracovné prostredie ako napr. open office je viac prispôsobené pre extrovertov, prípadne extrovertné úlohy. Aby bol introvert užitočný so  svojím najlepším ja potrebuje vhodné podmienky. Napr. prispôsobiť porady, dať vedieť introvertným ľudom dopredu aké budú témy, pracovať aj v menších skupinách a stretnúť sa s nimi jeden na jedného. Introvert sa vie potom dobre sústrediť, má čas na podrobnú analýzu a vie prísť s rôznymi kreatívnymi riešeniami k problému.

Podľa výskumov sa dokonca ukázalo, že introverti vedia byť aj výbornými leadrami. Hlavne v skupinách, ktoré sú aktívne, vedia dať priestor a smerovať ich tak, že podávajú výborné výsledky. Extroverti sú naopak vynikajúci leadri v skupinách, kde treba motivovať a priviesť skupinu k akcií.

Ešte v r. 2012 napísala Susan Cain knihu TICHO – SILA INTROVERTOV VO SVETE, KTORÝ NEUSTÁLE ROZPRÁVA. Hovorí, že za mnohé cenné myšlienky, diela alebo vynálezy ľudstvo vďačí tichým, rozvážnym ľuďom, ktorí sa dokázali naladiť do svojho vnútorného sveta a nájsť v ňom poklady.
V čom sú introverti silnejší a ako môžu svoje vlohy správne zúžitkovať?

Áno, knižka od Susan Cain prelomila ľady a dala introvertom šancu v dnešnom svete sa cítiť v poriadku. Introverti vedia počúvať, dať priestor sa prejaviť a podporiť tým iných, majú iný proces rozhodovania, ktorý je hlbšie premyslený a jasnejší, vedia byť efektívnejší, lebo nestrácajú čas omáčkami, vedia byť kreatívnejší, keďže kreativita dostáva v tichu a reflexií väčší priestor. Vnímajú svet cez svoje vnútro a tak ich riešenia môžu byť jedinečné, neobmedzené hranicami vonkajšieho sveta. K tomu, aby boli úspešní je dôležité, aby prijali to, že sú introvertní a prispôsobili tomu svoje fungovanie. Je OK byť iný ako preferuje spoločnosť, napriek tomu mám mnoho silných stránok, ktoré bez toho, aby som si to uvedomil,  prijal nemalú šancu vyniknúť.

Môžu sa introverti niečo naučiť od extrovertov?

Môžu sa učiť jeden od druhého. Dôležité je, aby sa vedeli tolerovať a chápať, čo ten druhý prináša svojím fungovaním a tým vytvoriť niečo z obidvoch svetov. Introvert si môže prebrať trochu akčnosti extroverta napriek menšej únave a extrovert zas dať priestor vyniknúť aj iným a vypočuť ich.

Otázka na záver, čo by si odkázala introvertom, ktorí počúvajú tento podcast?

Byť introvertom nie je slabosť. Byť introvertom je v poriadku. Uvedomte si svoje silné stránky a využite ich. Niekedy sa prekonajte a dajte o sebe vedieť, aby nejaká Vaša dobrá idea neostala nepovšimnutá. Aj introvert sa vie naučiť extrovertnému správaniu a využiť ho, keď je potrebné.

Ďakujem veľmi pekne, Zuzi a teším sa nabudúce.