Loading color scheme

Služby asistenčného programu pre zamestnancov EAP

Následkom veľkého tlaku, ktorý na nás dnešná rýchla doba vyvíja, je zvýšený stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy môžu narušiť rovnováhu a tiež pracovný výkon. Cieľom EAP je poskytovať preventívne a terapeutické riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov a ich najbližších, aby sa zastavili, znova nadobudli radosť zo života a z práce a zefektívnili svoj pracovný výkon.

Program (EAP) poskytuje rad podporných služieb zamestnancom firmy a ich najbližším rodinným členom, ale kľúčovou službou je krátkodobé psychologické poradenstvo orientované na riešenie, poskytované  buď formou telefonickej konzultácie alebo osobného stretnutia. Zároveň ponúka doplnkové služby finančného, daňového a právneho poradenstva. 

Vychádzame z faktu, že zamestnanci potrebujú každý deň riešiť množstvo záležitostí, ktoré im život prinesie. Z tohto dôvodu sme pripravení asistovať v rôznych oblastiach, či už váš zamestnanec zápasí s dlhmi, alebo súdnymi procesmi, či potrebuje právnu asistenciu pri predaji nejakého majetku alebo by si rád/a dal/a poradiť ohľadom starostlivosti o svojich rodičov, sme tu pre vás. Všetky tieto zdanlivo každodenné problémy vyžadujú mnoho času a tiež môžu nepriaznivo pôsobiť na psychický stav zamestnanca. Vtedy sme tu, aby sme boli zamestnancovi nápomocní v oblasti psychickej.

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako je vysoká angažovanosť a odovzdanosť zamestnancov. Práve program EAP pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša mnohé benefity.

Program vieme nastaviť podľa potrieb Vašej organizácie.  S Vašou pomocou nastavíme jednotlivé služby EAP tak, aby sme pomohli k efektívnejšiemu fungovaniu organizácie a k zvýšeniu zdravia jej zamestnancov. Môžete začať len s našou kľúčovou službou a postupne zisťovať ďalšie možnosti, ktoré ešte program ponúka a boli by pre Vašu organizáciu prínosné.

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia našej ponuky služieb vo Vašej organizácii. Kontaktujte nás