Tipy na balancovanie práce a osobného života

Žijeme vo veľmi hektickej a produktivitou riadenej dobe, kedy stále viac a viac ľudí zisťuje, že je ťažké, aby zodpovedajúcim spôsobom plnili svoje úlohy doma, ale aj na pracovisku. Je to život pod neustálym tlakom.

Konflikt medzi pracovným a rodinným životom je jedným z najčastejších zdrojov stresu, a čoraz viac ľudí je neschopných nájsť rovnováhu medzi ich kariérou a rodinou. Vždy je jedno z nich prioritou. Takéto správanie je však spojené s radom dysfunkčných dôsledkov – napríklad napäté rodinné vzťahy, neefektívnosť pri práci, zlé fyzické alebo duševné zdravie a podobne. Preto je dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi našou prácou a rodinným životom, a uvedomiť si, že život nie je len o plnení povinností, mal by byť tiež príjemný a obohacujúci. Nájsť túto rovnováhu nie je ľahká úloha, ale prínos pre Vašu pohodu a zdravie stojí za námahu.

Tu Vám ponúkame niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu vyvážiť Vašu prácu a osobný život:

  • Rozhodnite sa, že chcete rovnováhu a majte toto rozhodnutie na mysli – dosahovanie rovnováhy je dlhý a často skľučujúci proces, a ak sa pevne nerozhodnete, že chcete rovnováhu dosiahnuť, je pravdepodobné, že sa Vám to nepodarí.
  • Prijmite fakt, že nerovnováha je niekedy nevyhnutná – existujú časy, kedy bude musieť byť práca alebo rodina prioritou, je nemožné dokonalo vyvážiť všetko vo Vašom živote. Napr. ak ochorie dieťa, zrejme budete musieť vynechať pracovné stretnutie; ak sa blíži deadline, zrejme budete musieť vynechať večeru s rodinou, a ostanete dlhšie v práci,  a pod.
  • Zorganizujte sa:
  1. 1.      Objasnite si Vaše hodnoty –rozhodnite sa, aké sú Vaše hodnoty, a aké sú hodnoty Vašej rodiny a v práci, tie Vám slúžia ako kľúč k riadeniu pracovných a rodinných požiadaviek. Viete, čo je pre Vás dôležité a na čom Vám záleží.  Starostlivo a hlboko o nich premýšľajte, modifikujte ich a uprednostňujte – napr. je pre Vás hodnotnejšie byť v práci skôr ako mať uprataný byt? Svoje hodnoty si často uvedomíme až keď sa vyskytne problém.
  2. 2.      Stanovte si ciele, očakávania a hranice medzi rodinou a prácou – v rámci nich rozlišujte konkrétne a abstraktné ciele, stanovte si poradie Vašich cieľov, niektoré uprednostnite, iné odložte na neskôr alebo zmeňte, myslite pri tom na to, čo najviac chcete, čo je pre Vás dôležité, aké sú očakávania a postoje iných, to znamená identifikujte aj to, čo by ste mali urobiť. Buďte flexibilný, adaptabilný a otvorený, odpustite sám sebe, ak veci nestihnete a neurobíte, zároveň však nezabúdajte, že niektoré veci si jednoducho vyžadujú Vašu pozornosť a musíte modifikovať Vaše ciele. Uvedomte si , že to, že využívame čas účinne ešte nemusí znamenať, že ho využívame efektívne. Preto sa rozhodujte, čo je pre Vás najdôležitejšie v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Pozornosť zamerajte na veci aktuálne, ale nestrácajte zo zreteľa svoje ďalšie ciele. Uvedomujte si čas, ktorý potrebujete na dosiahnutie cieľa a stanovte si meradlo, podľa ktorého budete vedieť, že ste cieľ práve dosiahli. Zároveň si stanovte hranice, ktoré Vám pomôžu riadiť si čas, emócie a vzťahy s rodinou a kolegami. Uľahčia Vám povedať „nie“ a naučia Vás hľadať alternatívne riešenia.
  • Plánujte – robte si vo všetkom poriadok, štruktúrovaný plán každý deň, predvídajte Vaše potreby. Plán by mal byť prehľadný a mal by zahŕňať základné body „aktivity“ – kedy, kde, s kým a podobne. Majte však pripravený aj záložný plán a vytvorte si podpornú sieť (priatelia, rodina, známi), na ktorú sa môžete spoľahnúť. Nezabúdajte v rámci plánu na prestávky, tie nech sú každodennou súčasťou Vášho fungovania, aby boli dni vyvážené a príjemné. Vytvorte si zdravé návyky, ako je pravidelná zdravá strava, meditácia, cvičenie a pod. Vyvarujte sa aktivitám, ktoré sú plytvaním času – videohry, TV, internet a pod. prípadne si stanovte na spomínané aktivity konkrétny čas.
  • Komunikujte efektívne – Rozprávajte sa s rodinou a priateľmi o Vašej pracovnej vyťaženosti a vysvetlite im, prečo niekedy nie ste schopný urobiť všetko. Otvorené vysvetlenie situáciu môže pomôcť ostatným pochopiť a vcítiť sa do situácie. Spojte sa s priateľmi, príbuznými, spolupracovníkmi a pod, a buďte pripravený a ochotný požiadať o pomoc, ak ju budete potrebovať. Zarezervujte v kalendári pre nich čas. Jedzte jedlá ako členovia Vašej rodiny, pretože vedecké štúdie preukázali, že zdieľanie jedla prospieva k duchovnej, mentálnej a fyzickej pohode rodiny. Ideálne tieto jedlá spolu aj konzumujte a vytvorte si tak spoločnú najpríjemnejšiu časť dňa, kde máte príležitosť s nimi komunikovať. Urobte si čas pre veľké i malé okamihy v živote, oslavujte významne úspechy, míľniky, narodeniny.
  • „Povoľte“ – Uvedomte si, že nemôžete byť super ľudia vo všetkom,  a nie všetko dokážete sami. Delegujte alebo delte prácu, či doma alebo v zamestnaní, vytvára sa tak vzájomná  dôvera. Robte kompromisy, ak napr. nestíhate ísť na nákup, spravte ho online, vyhľadajte si projekty, organizácie alebo podniky, ktoré Vám môžu pomôcť šetriť čas. Neobviňujte sa, energiu sústreďte na to, čo môžete urobiť najlepšie. Relaxujte a aspoň jeden deň v týždni strávte zábavou, so svojou rodinou.

Zdroje

Heissman, K. Secrets To Balancing Work And Family Life.  Retrieved July 22, 2016, from: http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/secrets-balancing-work-and-family-life.html

WikiHow (2016, May).How to Balance Work and Family. Retrieved July 22, 2016, from: http://www.wikihow.com/Balance-Work-and-Family

Uscher, J. 5 Tips for Better Work-Life Balance. Retrieved July 22, 2016, from: http://www.webmd.com/women/features/balance-life

Shepell·fgi. Tips on Balancing Work and Family. Retrieved July 22, 2016, from: https://www.shepellfgi.com/channeling-change/TipsonBalancing.asp

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR