Tipy pri strate blízkeho človeka

Neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka je strata iného človeka, a nevyhnutnou súčasťou takejto straty je smútok. Pochopiteľne, stratu a vyrovnávanie sa s ňou zaraďujeme k najťažším výzvam človeka. Napriek tomu, že ju považujeme za prirodzenú súčasť života, vyvoláva v nás mnohokrát šok a zmätok, ktoré vedú k dlhotrvajúcemu smútku alebo depresiám. Veci nám zrazu nedávajú zmysel a pomyslíme si, že život je niekedy nefér a zlé veci sa dejú dobrým ľuďom. Smrť nás zanechá otrasenými, neistými a zraniteľnými. Bolesť a smútok sú obzvlášť intenzívne práve v prípade,ak sa jedná o blízku osobu, člena rodiny či priateľa. 

V prvom rade si treba uvedomiť, že smútenie je  dôležitý proces spojený so spomínaním na osobu, ktorú ste mali radi a k prekonaniu celej situácie a s tým spojenými emóciami. Navyše intenzita Vašich emócií ubúda ako plynie čas. Každý reaguje na smrť iným spôsobom, výskumy však ukazujú, že človek sa z toho zotaví práve v priebehu času, kedy má dotyčná osoba sociálnu podporu a zdravé návyky. Vo všeobecnosti to môže trvať niekoľko mesiacov až roky. Neexistuje žiadna norma na to, ako dlho máme smútiť. Ľudské bytosti sú prirodzene odolné voči stratám iných ľudí, a až na niektoré výnimky, dokážeme sa s tým vyrovnať a potom pokračovať v našich vlastných životoch. Niektorí ľudia však dokážu zápasiť so žiaľom až veľmi dlhú dobu, a cítia sa byť neschopní vykonávať každodenné činnosti.  Takýmto jedincom môže pomôcť psychológ, alebo iný adekvátne vzdelaný odborník. Títo ľudia sú vyškolení na to, aby Vám pomohli lepšie zvládnuť strach, smútok, pocity viny alebo úzkosti, ktoré sa spájajú so smrťou milovaného človeka. Pomôžu Vám vybudovať si odolnosť a vytvoriť stratégie na prekonanie smútku.

Smútiaci jedinec môže použiť niektoré z nasledujúcich užitočných stratégií, ktoré Vám pomôžu vyrovnať sa so stratou:

  • Diskutujte o smrti milovanej osoby s Vašimi priateľmi a kolegami, aby pochopili, čo sa stalo, aby si túto osobu zapamätali a chápali, čo pre Vás znamenala. Nepopierajte to, pretože popieranie smrti je jednoduchý spôsob, ako sa  budete izolovať a uzatvárať do seba, ako sa budete brániť podpore v procese vyrovnania sa so stratou. Buďte pritom proaktívny, stanovte iným hranice, otvorene im povedzte, čo chcete vravieť a počuť , a čo nechcete, čo Vám je príjemne a čo naopak nie je.  
  • Prijmite svoje pocity. So stratou osoby sa spája mnoho emócií, aj nepríjemných, a to v rôznych intenzitách, nezabúdajte na to, že je to normálne, akceptujte svoj smútok, zlosť, frustráciu, či dokonca vyčerpanie. Neposudzujte to, čo cítite a vonkoncom sa neporovnávajte s inými. Každý stratu milovaného prežíva inak.  
  • Starajte sa o seba a svoju rodinu. Majte zdravé návyky, pravidelne a zdravo sa stravujte, cvičte, ale nezabúdajte ani na dostatočné množstvo odpočinku. Vyhnite sa prílišnej spotrebe alkoholu a drogám. Trávte čas s rodinou a priateľmi pri rôznych príjemných aktivitách. Presne toto Vás bude držať na nohách a posúvať vpred.
  • Oslovte tých, ktorý tiež trpia stratou, a pomôžte im sa s ňou vyrovnať. Pomáhanie druhým má totiž takú výhodu, že sa budete cítiť lepšie aj vy. Zdieľajte si medzi sebou príbehy a spomienky na zosnulého. Buďte si vzájomnou podporou, povzbudzujte sa, usmerňujte a utešujte. Obom Vám to pomôže.
  • Pamätajte a oslavujte životy svojich blízkych. Existuje veľa spôsobov, ako si môžete uctiť milovaného. Darujte financie na obľúbenú charitu zosnulého, zarámujte si fotky zo spoločne strávených zábavných čias, pomenujte rovnakým menom bábätko a pod. Je len na Vás čo si vyberiete a akým spôsobom si uctíte pamiatku na blízkeho.
  • Ak máte pocit, že stagnujete, že ste uviazol alebo ste zahltený Vašimi emóciami, môže byť pre Vás užitočná pomoc odborníka. 

Zdroje

American Psychological Association. Grief: Coping with the loss of your love done, Retrieved July 28, 2016, from: http://www.apa.org/helpcenter/grief.aspx

Grenny, J. (2013, February 27). Coping with the Loss of a Loved One. Retrieved July 28, 2016, from: https://www.psychologytoday.com/blog/crucial-conversations/201302/coping-the-loss-loved-one

Journey of Hearts. About Loss, Change & Grief.  Retrieved July 28, 2016, from: http://www.journeyofhearts.org/grief.html

Journey of Hearts. Dealing with Sudden, Accidental or Traumatic Death. Retrieved July 28, 2016, from: http://www.journeyofhearts.org/grief/accident2.html

LaMeaux, E. C. How to Overcome the Death of Loved One. 4 steps to healing from the grief of losing someone close to you. Retrieved July 28, 2016, from: http://life.gaiam.com/article/how-overcome-death-loved-one

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR