Loading color scheme

gallery image21 20170613 1866437866 kopia
Služby asistenčného programu pre zamestnancov EAP
EAP má viacero služieb, ale kľúčovou službou je krátkodobé psychologické poradenstvo orientované na riešenie, poskytované buď formou telefonickej konzultácie alebo osobného stretnutia. Zároveň ponúka doplnkové služby finančného, daňového a právneho poradenstva.
Viac
original 337237523 kopia 3
Oblasti a témy, s ktorými Vám vieme pomôcť
Poradcovia ENEF Consulting s.r.o. pomáhajú zamestnancom identifikovať problémy, preskúmať ich a nájsť vhodné riešenie, ktoré pozitívne ovplyvní ich životy. Medzi často prezentované otázky patrí: 
Viac
shutterstock 680112613
Prečo využiť asistenčný program pre zamestnancov
Zdravý a angažovaný zamestnanec je základom úspechu každej organizácie. Tá napreduje len tak rýchlo, ako jej sú zamestnanci odovzdaní. Práve program psychologickej podpory pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácií prináša nasledovné benefity.
Viac
slide 3

Výskumy WHO poukazujú na to, že až 20% pracujúcej populácie v štátoch OECD v každom danom momente trpí psychickou poruchou. Toto sa nepriaznivo odzrkadľuje aj na efektivite obchodných spoločností.