MGR. ANDREA DZANDZAVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA V ATESTAČNEJ PRÍPRAVE NA KLINICKÉHO PSYCHOLÓGA, VIAC AKO 5 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Certifikovaná psychoterapeutka Magisterka v odbore psychológia, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita

Prax:

Súkromná prax

Kozultant EAP od 2017

Centrum pre deti a rodinu, Sereď ÚPSVaR

Referát poradensko-psychologických služieb, Trnava

Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď

Detský domov Compass, Hlohovec

Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Sereď

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Trnava
Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku

Psychoterapeutická prax, Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie


Výcviky:

Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, Familienbrett – Rodinná doska


Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych obchodných odvetví, ktorí ponúkajú široký rozsah služieb na pomoc zamestnancom vo forme komplexného programu zamestnaneckej pomoci (EAP). Zamestnanci sa na nás môžu spoľahnúť, že získajú odborné psychologické, právne, finančné a praktické poradenstvo.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Trenčianska 57, 821 09 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené pre ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR