MGR. IVANA SENKOVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, VIAC AKO 12 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Certifikovaná psychoterapeutka

Atestácia v klinickej psychológii

Atestácia v dopravnej psychológii

Magisterka v psychológii, UK Bratislava

Prax:

Súkromná prax

EAP konzultantka od 2020

Ambulancia klinickej psychológie, Poliklinika Krankas, Žilina

Centrum sociálnych služieb pre matky s deťmi, Žilina

Sociálno- psychologické služby pre náhradné rodiny, OZ Rovnováha, Žilina

Výcviky: 

Dlhodobý Gestalt výcvik v psychoterapii, IVGT Praha

EMDR a Psychotraumatológia, Inštitút SIPE, Trenčín

Množstvo kurzov v psychologickej diagnostike (ROR, Hand test, kresbové testy, neuropsychologické praktikum, Sand tray, terapeutické karty a iné)

Krízová intervencia, Bratislava

Členstvo:

Slovenská komora psychológov

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

EAGT Európska asociácia pre Gestalt terapiu

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych obchodných odvetví, ktorí ponúkajú široký rozsah služieb na pomoc zamestnancom vo forme komplexného programu zamestnaneckej pomoci (EAP). Zamestnanci sa na nás môžu spoľahnúť, že získajú odborné psychologické, právne, finančné a praktické poradenstvo.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Trenčianska 57, 821 09 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené pre ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR