MGR. IVANA SENKOVÁ

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, VIAC AKO 12 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Certifikovaná psychoterapeutka

Atestácia v klinickej psychológii

Atestácia v dopravnej psychológii

Magisterka v psychológii, UK Bratislava

Prax:

Súkromná prax

EAP konzultantka od 2020

Ambulancia klinickej psychológie, Poliklinika Krankas, Žilina

Centrum sociálnych služieb pre matky s deťmi, Žilina

Sociálno- psychologické služby pre náhradné rodiny, OZ Rovnováha, Žilina

Výcviky: 

Dlhodobý Gestalt výcvik v psychoterapii, IVGT Praha

EMDR a Psychotraumatológia, Inštitút SIPE, Trenčín

Množstvo kurzov v psychologickej diagnostike (ROR, Hand test, kresbové testy, neuropsychologické praktikum, Sand tray, terapeutické karty a iné)

Krízová intervencia, Bratislava

Členstvo:

Slovenská komora psychológov

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

EAGT Európska asociácia pre Gestalt terapiu

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR