MGR. ZUZANA SÍLEŠOVÁ 

GESTALT PSYCHOTERAPEUTKA, VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Gestalt terapeutka

Magisterka v odbore psychológia, UK v Bratislave

Prax:

Sanatórium AT, kde realizovala individuálnu a skupinovú terapiu a poradenstvo pre klientov závislých od psychoaktívnych látok, alkoholu a hracích automatov

Súkromé centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – Inštitút detskej reči, kde sa venovala psychodiagnostickej, poradenskej a psychoterapeutickej činnosti s deťmi, mládežou a rodičmi. V tejto činnosti pokračovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v rokoch 2009-2012 a od roku 2019 po súčasnosť. 

Výcviky:

Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, organizovanom inštitútom Dialóg, ukončený skúškou 

Členstvo:

Momentálne čaká na zápis do zoznamu psychoterapeutov

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych obchodných odvetví, ktorí ponúkajú široký rozsah služieb na pomoc zamestnancom vo forme komplexného programu zamestnaneckej pomoci (EAP). Zamestnanci sa na nás môžu spoľahnúť, že získajú odborné psychologické, právne, finančné a praktické poradenstvo.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Trenčianska 57, 821 09 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené pre ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR