MGR. ZUZANA SÍLEŠOVÁ 

GESTALT PSYCHOTERAPEUTKA, VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Gestalt terapeutka

Magisterka v odbore psychológia, UK v Bratislave

Prax:

Sanatórium AT, kde realizovala individuálnu a skupinovú terapiu a poradenstvo pre klientov závislých od psychoaktívnych látok, alkoholu a hracích automatov

Súkromé centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – Inštitút detskej reči, kde sa venovala psychodiagnostickej, poradenskej a psychoterapeutickej činnosti s deťmi, mládežou a rodičmi. V tejto činnosti pokračovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v rokoch 2009-2012 a od roku 2019 po súčasnosť. 

Výcviky:

Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, organizovanom inštitútom Dialóg, ukončený skúškou 

Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR