PHDR. LUCIA ORLICKÁ, PHD

CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA A KLINICKÁ PSYCHOLOGIČKA, VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE

Kvalifikácia:

Certifikovaná psychoterapeutka

Atestácia v klinickej psychológii

Magisterka v psychológii, UK Bratislava

Prax:

7 rokov spolupráce ako EAP konzultant

Súkromná prax

Lektorský tím pre výcvik v Gestalt terapii

Supervízorka pre psychoterapeutov

Odborná garantka v resocializačnom zariadení pre závislých Teen Challenge, Sereď

Samostatná Vedecká pracovníčka, SAV

Skupinová terapeutka a terapeutka v psychiatrickom stacionári Spirare

Externý vysokoškolský pedagóg, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta UK, Paneurópska vysoká škola

Výcviky: 

Gestalt výcvik, Košice, SR a Taliansko

EMDR, Trenčín SR BL Steps, pre závislých, Izrael

Emotion Focused Therapy, Bratislava, SR

Členstvo:

Slovenská komora psychológov

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR