Zamestnávatelia

V dnešnej dobe čelia pracujúci ľudia mnohým výzvam súvisiacim s dušeným a fyzickým zdravím. Problémom často býva často nedostatočná integrácia v pracovnom aj súkromnom  živote. Stresory, ktoré nás obklopujú, majú vplyv na našu pracovnú efektivitu a úspech. Občas sa vyskytnú krízové a traumatické situácie. Uvedené faktory môžu negatívne ovplyvniť produktivitu a firmu ako celok, ako aj jej výsledky, referencie klientov a návratnosť klientov, a profit/tržby. 

Veríme, že na ľuďoch záleží.  Zamestnanec, ktorý má správne zdroje pre dosahovanie fyzického, duševného a finančného zdravia, býva angažovanejší a produktívnejší. Popredné a prosperujúce firmy chápu, že splnenie uvedených potrieb zamestnancov, účastníkov svojich plánov, je rozhodujúcou súčasťou plnenia cieľov.

Dôležitou otázkou je – zatiaľ čo sa zlepšuje firma, zlepšujú sa aj životy ľudí, ktorí v nej pracujú? Je to otázka rozhodujúcej konkurenčnej výhody v dnešnej dobe. Ľudia si uvedomujú svoje potreby, majú očakávania a sú otvorení zmene. Sú ochotnejší než kedykoľvek predtým meniť svoje zamestnanie v rôznych firmách, aby uspokojili svoje potreby a zlepšovali svoj životný pocit.

Podpora. Každý človek potrebuje podporu, a to najmä v náročných situáciách. Či už je to podpora individuálneho zamestnanca alebo reakcia na traumatickú udalosť, ktorá ovplyvňuje atmosféru v celej firme, sme tu, aby sme vám pomohli. Sme tu, keď nás potrebujete. Naším poslaním je posilniť efektivitu na pracovisku prostredníctvom angažovanosti a podpory zamestnancov. Robíme všetko pre  psychický komfort a zdravie zamestnancov.  Vyspelé firmy sa prostredníctvom systému zamestnaneckých benefitov zameriavajú na optimálne uspokojenie, zlepšenie zdravia a zvýšenie produktivity.

Cieľom psychologickej podpory zamestnancov je poskytovať služby pre vašich zamestnancov, ktoré im pomôžu nájsť preventívne riešenia na ich problémy v pracovnom a súkromnom živote, a tým zvýšiť kvalitu života jednotlivého zamestnanca a zároveň efektivitu na pracovisku.

Výhody pre vás ako zamestnávateľa

  • Znižuje stres a jeho negatívne následky (chybovosť,  vyčepanie/vyhorenie, dlhodobé choroby, znížená koncentrácia, únava…) 

  • Okamžitá návratnosť investície (return on investment) 

  • Znižuje riziko pracovných úrazov s dlhodobými negatívnymi následkami pre vašu spoločnosť a zamestnancov  

  • Ponuka krízovú intervenciu na mieste  

  • Znižuje náklady a zvyšuje produktivitu vašich zamestnancov  

  • Ponúka analýzu trendov a typy na zlepšenie pracovného prostredia, výkonu a celkovej pohody vašich zamestnancov   

  • Zvyšuje vašu atraktivitu ako zamestnávateľa  

  • Ponuka coachingu pre manažment a vedenie  

  • Je doporučený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)