Ako vie EAP alebo asistenčný program pre zamestnancov pomôcť vašej spoločnosti

V tomto podcaste hovoríme o dôvodoch, prečo je starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov dôležitá pre zamestnávateľa. Predstavíme nástroj takejto starostlivosti – asistenčný program pre zamestnancov alebo Employee Assistance Program ( EAP), povieme si o hlavných prvkoch tohto programu, ako funguje a čo prináša pre zamestnávateľa a zamestnanca.  

Rozhovor vedie producentka Mgr. Jana Kľuková a jej hosťom je klinická psychologička a psychoterapeutka Zuzana Podkonická, MS. 

ZUZANA PODKONICKÁ, MS

Zuzana je zakladateľkou spoločnosti a garant programu Employee Assistance (EAP). Je klinická psychologička a psychoterapeutka v Gestalt modalite. Má bohaté a jedinečné skúsenosti zo svojho štúdia a klinickej praxe v Spojených štátoch amerických, ako aj na Slovensku. Dlhodobo pracuje vo firemnom prostredí ako konzultantka, trénerka soft skills a podieľala sa na príprave a realizácií mnohých rozvojových programov pre zamestnancov a manažment rôznych spoločností.

 

Dobrý deň, viete, že správny zamestnávateľ by sa mal zaujímať o duševné zdravie zamestnancov? A keďže to nie je jednoduché, ak ste zamestnávateľ, môžete osloviť spoločnosť, ktorá sa o vašich ľudí postará za vás.  

Zuzana Podkonická je klinická psychologička, psychoterapeutka a zakladateľka spoločnosti ENEF consulting, ktorá sa venuje podpore zamestnancov rôznych spoločností. 

Ahoj, Zuzi.  


Ahoj, Jani. 

 

V tomto období korony sa veľa hovorí o duševnom zdraví. Ty sa ale dlhodobo špecializuješ na duševné zdravie zamestnancov, prečo by to malo zaujímať zamestnávateľov a to bez ohľadu na koronu? 

Duševné zdravie ovplyvňuje život každého človeka a aj zamestnanca, či už v súkromnej alebo pracovnej sfére. Ak má zamestnanec problémy v súkromnom živote, prenáša si to do práce a naopak.  

Napríklad, ak je v práci v strese, prejaví sa tento stres aj doma, doma začne byť v nepohode a to si prenáša do práce, kde už toho je aj tak veľa.  Postupne to vyústi do problémov so spánkom, sústredením, s ovládaním negatívnych emócií alebo vzťahmi a to ovplyvňuje pracovný výkon, produktivitu a nakoniec aj pracovné prostredie, kolegov. Ak zamestnávateľ pomôže zamestnancovi vyriešiť komplikácie, bude mať zamestnanec viac kapacity a energie robiť svoju prácu.   

Dá sa nejakým spôsobom zmerať, čo získa zamestnávateľ, ak sa rozhodne investovať do duševného zdravia svojich zamestnancov. Vieme to finančne vyčísliť? 

V rôznych krajinách boli robené mnohé štúdie, v priemere sa za každé euro investované do takejto starostlivosti o zamestnanca vráti 8 eur.  

Kde – ako zamestnávateľ – uvidím, že sa mi vráti 8 eur. 

Ak je zamestnanec vo firme spokojný a cíti podporu zo strany firmy, zostane, a tým sa zníži fluktuácia a s ňou spojené náklady, znižuje sa prezentizmus a absentizmus. 

Chápem fluktuáciu, zhruba chápem absentizmus, ale prosím ťa, čo je prezentizmus? 

Prezentizmus znamená, že zamestnanec je fyzicky prítomný v práci ale myseľ mu zamestnávajú problémy, takže sa nevenuje svojej práci a nie je výkonný. Absentizmus znamená, že často v práci chýba – či už zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. 

To sú vo výsledku veľmi vážne veci, ktoré môžu ovplyvniť chod firmy. Niektoré spoločnosti sa snažia riešiť tieto situácie vnútro firemne. Prečo je ale lepšie obrátiť sa na odborníkov zvonku? 

Je tam hneď niekoľko dôvodov. Po prvé, je to pre firmu záťaž. Manažéri sa nemôžu naplno venovať svojej práci, ale riešia osobné problémy zamestnancov. Po druhé, pre zamestnanca je bezpečnejšie a príjemnejšie zdôveriť sa niekomu mimo firmy, pretože nemusí mať strach, že to ovplyvní jeho pracovnú pozíciu. A po tretie, určite je lepšie riešiť duševné zdravie s odborníkmi. 

Zuzi, ešte raz zopakujem, ty si klinická psychologička a psychoterapeutka a takúto starostlivosť pre firmy ponúka tvoja spoločnosť. Máte na to komplexný program. 

Áno, naša firma Enef Consulting sa skladá z tímu vysoko kvalifikovaných odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí v našom programe zabezpečujú starostlivosť o zamestnanca. Program má viacero modelov, z ktorých si môže každý zamestnávateľ vybrať podľa svojich potrieb. Najviac využívané je psychologické poradenstvo, ale v klasickom programe podpory pre zamestnancov je zahrnuté aj právne a finančné poradenstvo, ktoré často veľmi súvisí so psychickým zdravím a ovplyvňuje ho. 

 Vieš povedať nejaký príklad?  

Keď  si zamestnanec prechádza rozvodom je to pre neho jedno z najťažších období v živote, ozve sa však s tým, že potrebuje právne poradiť, na čo má nárok a aký postup zvoliť, obráti sa na našich právnikov. Často sa stáva, že náš právny konzultant si všimne, že daný človek si prechádza ťažkým obdobím a podporí ho v tom, aby využil aj benefit psychologickej pomoci. Pre mnohých je stále ľahšie žiadať o pomoc v praktickej záležitosti ako v záležitosti duševného zdravia. 

Ste predĺžená ruka zamestnávateľa a v jeho mene sa odborne staráte o zamestnancov – spomínaš právnu oblasť, finančné a psychologické poradenstvo, čo ešte? 

Okrem spomínaných oblastí duševného zdravia, finančného a právneho poradenstva  sú ešte ďalšie možnosti podpory – zdravotné poradenstvo  – sem patrí pomoc s chudnutím, s cvičením, keď chce niekto prestať fajčiť, poradenstvo ohľadom starostlivosti o rodinu – napríklad pomoc s výberom školy a škôlky alebo seniorskej starostlivosti, ale aj manažérske poradenstvo – to je pomoc manažérom viesť team v neobvyklých situáciách – napríklad sme riešili úmrtie v blízkom pracovnom kruhu, a veľmi aktuálna je pomoc zvládať nové pracovné fungovanie počas korony, napr. Home Office. Všetky typy vo výsledku slúžia k podpore duševného zdravia a záleží na zamestnávateľovi, aký balík si zvolí. 

Čiže vy ponúkate „balíček praktickej pomoci“ a viete ho vyrobiť pre firmu aj na kľúč. Viem, že nejde o žiadny novodobý experiment, ale osvedčený program, ktorý v rôznych podobách vo svete funguje už od 60tych rokov. Ty si sa s ním zoznámila v čase, keď si študovala a pracovala ako psychologička v USA. Ty si ho priniesla na Slovensko. 

Áno, tento program je vo svete známy ako EAP – employee assistance program – Asistenčný program podpory pre zamestnancov a je v USA a západnej Európe vo väčších spoločnostiach prakticky štandardom. Keď som sa vrátila z USA a začala som pracovať na Slovensku, oslovila ma na spoluprácu kanadská spoločnosť. Zapáčila sa mi príležitosť rozvíjať tento program na Slovensku, keďže u nás ešte nebol. Neskôr, v roku 2013 som si založila vlastnú spoločnosť ENEF CONSULTING, ktorá poskytuje služby buď ako lokálny partner pre globálne siete alebo pre našich vlastných slovenských klientov.  

Zuzi, vraveli sme, že vo svete tento program funguje od 60tych rokov, pre Slovákov je to pomerne novinka. Ako sa na Slovensku ujal a akí klienti majú oň záujem? 

Na začiatku sa to rozvíjalo pomalšie, ale slovenské firmy si zvykajú a stále viac si uvedomujú, aké je dôležité sa starať o svojich ľudí. Nielen formou pracovnej zdravotnej služby, ale aj v podobe duševnej a praktickej pomoci. Za tie roky sme mali v starostlivosti viac ako 30 000 zamestnancov väčších aj menších spoločností, ktoré fungujú v rôznych odvetviach – či už to boli výrobné podniky, banky, poisťovne, IT sektor.  

Zuzi, ďakujem za rozhovor, a za to, že si konkrétne vysvetlila, to, čo všetci podvedome vieme – že je dôležité starať sa o duševné zdravie aj v práci, dokonca si to povedala aj v číslach, čo je pre zamestnávateľov zaujímavé a dôležité vedieť – posledná otázka, kde si môžu firmy objednať tvoje služby.

Na našej webstránke www.enefconsulting.sk , link prikladáme pod týmto rozhovorom.  

Ďakujem ešte raz, prajem pekný deň a želám všetkým zamestnávateľom spokojných zdravých a produktívnych zamestnancov.