PHDR. JANA PORUBSKÁ, PHD

CERTIFIKOVANÁ GESTALT PSYCHOTERAPEUTKA S VIAC AKO 15-ROČNOU PRAXOU

Kvalifikácia:

Doktorka psychológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Certifikovaná psychoterapeutka

EMDR špecialistka

Magisterka v špeciálnej pedagogike – etopédia a špeciálnopedagogické poradenstvo

Prax:

Súkromná prax

Spolupracuje ako EAP konzultantka od 2016

Odborná asistentka a výskumná pracovníčka, UKF Nitra

Detská linka záchrany

Krízové centrum pre týrané matky s deťmi Slniečko

Poradňa pre poradenstvo v oblasti výchovy a rozvoja osobnosti

Pracovisko klinickej psychológie v Hlohovci

Centrum poradensko – psychologických služieb v Nitre

Pedagogicko – psychologická poradňa v Nitre

Výcviky: 

Dlhodobý Gestalt výcvik v psychoterapii, SR

Cvičná psychoterapeutka pre psychoterapeutov v zácviku

Výcvik v rodinnej terapii, Praha

Výcvik v psychoterapii pre deti a rodiny EMDR 

Členstvo:

Slovenská komora psychológov

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR