Loading color scheme

Zuzana Podkonická

Klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka v Gestalt psychoterapii. V roku 2007 ukončila štúdium na Northeastern University v Bostone, MA, USA s magisterským titulom v odbore poradenská psychológia so zameraním na duševné zdravie.
Bakalársky titul v odbore psychológia dosiahla na University of Massachusetts. Počas praxe v USA absolvovala výcvik v Reality terapii, a tiež základnú odbornú prípravu v programe znižovania stresu v Mind Body Medical Institute v Bostone a na U-Mass Medical School vo Worchester.

V rámci svojho študijného programu absolvovala stáž v McLean Hospital v Bostone, kde cvičila svoje zručnosti v Dialekticko behaviorálnej terapii u pacientov s duálnou diagnózou a poruchami osobnosti. Pracovala tiež na akútnom oddelení v psychiatrickej liečebni, Arbour Hospital v Bostone s pacientmi s diagnózou závažných duševných porúch. Zuzana absolvovala školenie v hypnóze 1.stupňa v októbri 2008. V roku 2012 ukončila skúškou špecializáciu v klinickej psychológii. V roku 2017 ukončila výcvik v Gestalt terapii na IVGT Inštitúte v Prahe a stala sa certifikovanym gestalt psychoterapeutom.

Zuzana sa špecializuje na prácu s klientmi s poruchami nálady, vrátane depresie, manio depresie, úzkosti, stresových porúch a psycho somatických problémov. Jej služby zahŕňajú poradenstvo pri stresujúcich životných situáciách. Má skúsenosti s psychodiagnostikou a vedením assessment centier.

Ako poradca a psychológ pracovala v psychologickom centre Salvus s.r.o. takmer štyri roky, a tiež na čiastočný úväzok učila na SZU. V súčasnej dobe sa zameriava na psychologické poradenstvo, terapiu a psychologickú podporu zamestnancov známu ako EAP. Je garantkou programu EAP pre Enef Consulting s.r.o. Pracuje vo firemnom prostredí ako konzultant a tréner komunikačných zručností.

Zuzana poskytuje terapiu v slovenskom aj anglickom jazyku.