Zamestnanec

Výhody pre vás ako zamestnanca

  • Okamžitá profesionálna podpora v ťažkých životných situáciách – 24 hodín denne, 7 dní do týždňa a zadarmo (telefonická linka) 

  • Možnosť osobných stretnutí/online stretnutí s kvalifikovaným psychológom 

  • Žiadne dlhé čakacie doby na osobné stretnutie/online stretnutie vďaka promptnému poskytnutiu termínu (5 dní)

  • Anonymné a dôverné

  • Špecifické a cielené riešenia, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia, výkonu a pohody  

  • Špecialisti pre komplexné problematické situácie (kvalifikovaní psychológovia, právni poradcovia, finanční poradcovia, poradcovia z oblasti zdravia a výživy)  

  • Možnosť využitia služby aj pre rodinných príslušníkov 

  • Podpora aj v anglickom jazyku