Asistenčný program EAP

Náš asistenčný program pomoci a podpory pre zamestnancov, známy ako Employee Assistance Program (EAP), je inovatívny komponent pre zvyšovanie a propagovanie zdravia na pracovisku. EAP asistenčná podpora poskytuje rad podporných služieb zamestnancom firmy a ich najbližším rodinným členom.

Aký druh pomoci poskytujeme v rámci programu EAP?

Poradenstvo v oblasti duševného a fyzického zdravia.            Praktické poradenstvo v otázkach právnych a finančných záležitostí.

Kto môže používať EAP program?

Nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci a partneri zo spoločnej domácnosti.

Na koľko je EAP dôverný?

EAP program je dôverný, anonymný a poskytovaný externe, a preto je zo strany zamestnancov lepšie prijímaný a využívaný než poradenstvo poskytované priamo u zamestnávateľa.

Zaujíma Vás ako to funguje? Ako môže z EAP programu profitovať zamestnávateľ, a zároveň samotný zamestnanec? Zistite viac o programe a podmienkach využívania tu.

Výhody pre vás ako zamestnávateľa

 • Znižuje stres a jeho negatívne následky (chybovosť,  vyčepanie/vyhorenie, dlhodobé choroby, znížená koncentrácia, únava…).

 • Okamžitá návratnosť investície.

 • Znižuje riziko pracovných úrazov s dlhodobými negatívnymi následkami pre Vašu spoločnosť a zamestnancov.

 • Ponúka krízovú intervenciu na mieste.

 • Znižuje náklady a zvyšuje produktivitu Vašich zamestnancov. 

 • Ponúka analýzu trendov a typy na zlepšenie pracovného prostredia, výkonu a celkovej pohody Vašich zamestnancov.  

 • Zvyšuje Vašu atraktivitu ako zamestnávateľa.

 • Ponuka coachingu pre manažment a vedenie.  

 • Je doporučený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). 

Výhody pre vás ako zamestnanca

 • Okamžitá profesionálna podpora v ťažkých životných situáciách – 24 hodín denne, 7 dní do týždňa a zadarmo (telefonická linka).

 • Možnosť osobných stretnutí/online stretnutí s kvalifikovaným psychológom.

 • Žiadne dlhé čakacie doby na osobné stretnutie/online stretnutie vďaka promptnému poskytnutiu termínu (5 dní).

 • Anonymné a dôverné.

 • Špecifické a cielené riešenia, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia, výkonu a pohody.

 • Špecialisti pre komplexné problematické situácie (kvalifikovaní psychológovia, právni poradcovia, finanční poradcovia, poradcovia z oblasti zdravia a výživy).  

 • Možnosť využitia služby aj pre rodinných príslušníkov.

 • Podpora aj v anglickom jazyku. 

Podcast - "Je mi dobre"

Prinášame Vám krátke najviac 15 minútové epizódy, kde  nájdete jednoduché návody a popisy k lepšiemu chápaniu svojho duševného zdravia a jeho zlepšeniu. Témy vyberáme z našich skúseností získaných v asistenčnom programe pre zamestnancov.

ZDRAVý ZAMESTNANec = úspešná sPOLOČNOSť

Výskumy WHO poukazujú na to, že až 20% pracujúcej populácie v štátoch OECD v každom danom momente trpí psychickou poruchou. Toto sa nepriaznivo odzrkadľuje aj na efektivite obchodných spoločností.

REFERENCIE

Naše služby poskytujeme dlhodobo alebo vo forme projektov pre našich klientov na Slovensku a v Čechách.