Ako zlepšiť svoje počúvanie

„Príroda nám dala jeden jazyk a dve uši, takže by sme mali počuť dvakrát toľko, ako hovoríme.“
Epictetus

Sociálnym zlozvykom mnohých ľudí je naozaj zlé, slabé počúvanie iných keď hovoria. Mnohokrát sú mysľou úplne inde, prípadne ich pozornosť venujú okolitým veciam či plánovaniu toho, čo idú povedať oni. Prípadne len netrpezlivo čakajú na to, kedy sa dostanú k slovu.  Tento zlozvyk nám však v žiadnom prípade nepomáha, práve naopak ruší a brzdí rozhovor pritom počúvať ostatných je veľmi užitočné. Je to oveľa náročnejšie, než si väčšina ľudí myslí a takmer všetci, by sme to mohli robiť lepšie. Často bývame zaujatí tým, čo je v súlade s našou vlastnou perspektívou. Dopúšťame sa aj mnohých ďalších chýb, pretože skutočné počúvanie nie je až také prirodzené a automatické ako si mnoho ľudí myslí. Počúvanie je zručnosť, čo znamená, že je to niečo, na čom môžete pracovať, čo si môžete nacvičovať a zdokonaľovať sa v tom.

               Poskytujeme Vám preto niekoľko jednoduchých tipov, ktoré Vám pomôžu stať sa lepším poslucháčom a tak celkovo zlepšiť kvalitu Vašich sociálnych interakcií, teda vzťahov a komunikácie a v neposlednom rade i kvalitu Vášho osobného či pracovného života.

 • Čím lepšie budete počúvať, tým lepšie budú počúvať Vás – taktiež Vám to pomôže budovať si lepšie a hlbšie vzťahy. Keď sa sústredíte na to, čo on alebo ona rozpráva, prejavíte slušnosť a poskytnete mu skutočne adekvátnu spätnú väzbu, teda nejakú pridanú hodnotu, ktorú Vám určite vráti. 
 • Motivujte sa myšlienkou, že to, čo budete teraz počúvať, o čom sa idete rozprávať, budete potom musieť povedať niekomu ďalšiemu – najlepší spôsob ako si človek niečo zapamätá je myšlienka, že budete musieť niekomu ďalšiemu povedať, čo ste sa dozvedeli, naučili. Budete viac v strehu, prirodzene sa začnete pýtať  otázky pre lepšie pochopenie povedaného. Navyše sa prestanete sústreďovať na to, čo ďalšie poviete a rozhovor bude „prúdiť“ lepšie a uvoľnenejšie.  
 • Snažte sa pochopiť čo sa hovorí – niektorí ľudia totiž nie sú dobrí komunikátory, preto je nevyhnutný dobrý poslucháč, inak môže dôjsť k mnohým skresleniam, chybám, nedorozumeniam a podobne. Ak informácie vypočujete a správne ich pochopíte Váš  život, prípadne pracovný výkon bude efektívnejší. 
 • Udržujte očný kontakt  –  pozeranie sa všade okolo len nie na rozprávajúcu osobu môže naznačovať, že nepočúvate. Týmto konverzácie trpia. Pokúste sa zamerať pohľad na jedno z očí komunikátora. Ak Vám to je nepríjemné, skúšajte očný kontakt striedavo s pozeraním sa inde, začnite pomaly, a čas, kedy sa budete pozerať do očí postupne zvyšujte.
 • Položte Váš šikovný telefón bokom – behanie po internete na mobile či notebooku v čase, keď sa pokúšate počúvať zvyčajne spôsobuje, že prepočujete niektorú časť prejavu, a nakoniec sa javíte ako človek, ktorý vôbec nepočúval. Tieto prístroje použite len ako pomôcky k prípadnému  zaznačeniu si dôležitých vecí.
 • Zhrňte, čo bolo povedané – ukázalo sa ako veľmi efektívne, ak človek počas niekoľkých sekúnd zhrnie to, čo práve niekto povedal, jednak sa tak ubezpečí o tom, či to správne pochopil, a na druhej strane komunikátorovi poskytuje priestor pre prípadné opravenie chápania. Tiež Vám to poskytne priestor pre vyjadrenie Vášho názoru, myšlienok či kladenie otázok. Preto parafrázujte to, čo niekto povedal.
 • Namiesto „čítania mysle“ sa radšej na veci pýtajte priamo – čítať myseľ je totiž dosť náročné J prevažne nemožné. Napriek tomu sa o to pokúšame vo väčšine konverzáciách a často krát začíname rozhovory s domnienkami. Buďte radšej zvedavý a pýtajte sa priamo. Používajte otvorené otázky, nie tie typu áno/nie, a počúvajte, aby ste si nemuseli domýšľať. Prostredníctvom otvorených otázok poskytujeme opytovanému veľkú voľnosť pri tvorbe jeho reakcií. Pýtajúcemu sa poskytujú príležitosť získať množstvo informácií, rozsiahlejšiu odpoveď. Sú to takzvané otázky s otvoreným koncom. Napríklad: Prečo…? Ako…? 
 • Dýchajte čerstvý vzduch alebo sa precvičte – niekedy je totiž veľmi náročné sa sústrediť, najmä v prípade veľkého množstva nových informácií, kedy je naša hlava už plná a sme unavení. Sú dve veci, ktoré Vám môžu práve vtedy pomôcť sa sústrediť a počúvať. Otvorte okno, prípadne ak sa dá, dajte si pauzu a prejdite sa, precvičte si trošku telo. Intenzívnejšie pravidelné cvičenie prispieva k zlepšeniu koncentrácie pozornosti a tým pádom aj počúvania.
 • Keď počúvate, len počúvajte –  neprerušujte. Neskáčte do reči, len buďte prítomný v okamihu a plne načúvajte až kým rozprávajúci nevyjadrí všetko čo chcel. Niekedy je počúvanie to jediné, čo človek potrebuje. Vyventilovať sa a vedieť, že niekto si ho vypočuje. 
 • Skontrolujte si Vaše predpoklady, stereotypy a predsudky – ak ste si totiž niečím istý ešte predtým, než to budete reálne počuť, Váš mozog je prispôsobený tak, aby akceptoval len informácie, ktoré súhlasia s Vašou predpojatosťou. Skúste informácie vnímať spočiatku neutrálne a počúvajte každé jedno slovo.
 • Buďte úprimný v súvislosti s Vašimi súčasnými limitmi – ak ste v zhone, cítite sa byť unavený alebo vystresovaný, dajte to vedieť druhej osobe, ktorá rozpráva. Ak cítite, že ste práve siahli na dno svojho načúvania a Vaša myseľ už len blúdi, potrebujete prestávku, možno niečo zjesť a postupne spracovať, čo bolo povedané.
 • Buďte empatický – snažte sa rozpoznať zmeny v tóne a reči tela komunikátora – dobrý poslucháč sa vie na základe prejavu dozvedieť viac, než bolo povedané. Vie, kedy je komunikátor uvoľnený, kedy je jeho prejav emocionálne nabitý, kedy ide len o pretvárku a pod. Pomôže Vám to pochopiť ako sa cíti, obujete si akoby jeho topánky.  
 • Najskôr premýšľajte, potom reagujte – keď niekto dorozpráva, doprajte si nejaký čas na premyslenie toho, čo bolo povedané a na reagovanie na to. Môžete tým vyvolať v hovorcovi dobrý pocit, že to, čo povedal si zaslúži zamyslenie, že mu venujete pozornosť.

Zdroje

Edberg, H. How t Become a Better Listener: 10 Simple Tips. Retrieved November 19, 2016, from: http://www.positivityblog.com/index.php/2016/01/20/better-listener/

Nemko, M. (2014, May 31). How to Become a Better Listener. Retrieved November 19, 2016, from: https://www.psychologytoday.com/blog/how-do-life/201405/how-become-better-listener

Rubin, G. 5 Tips for Becoming a Better Listener. Retrieved November 19, 2016, from: http://www.quietrev.com/5-tips-for-becoming-a-better-listener/

SUNNY SEA GOLD (2015, September 1). How to Be a Better Listener. Retrieved November 19, 2016, from: https://www.scientificamerican.com/article/how-to-be-a-better-listener/

Tartakovsky, M. (2015). 7 Tips to Become a Better Listener. Psych Central. Retrieved  November 19, 2016, from:  https://psychcentral.com/blog/archives/2013/09/21/7-tips-to-become-a-better-listener/

Whitmore, J. (2014, January 13). 5 Ways to Be a Better Listener. Retrieved November 19, 2016, from: https://www.entrepreneur.com/article/230722

Spoločnosť ENEF Consulting s.r.o. je tím profesionálov z rôznych pracovných oblastí, ktorý ponúka široký rozsah služieb pre podporu zamestnancov vo forme komplexného asistenčného programu pre zamestnancov známeho ako Employee Assistance Program ( EAP). Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu na nás obrátiť a spoľahnúť, že získajú odborné poradenstvo v psychologickej , právnej, finančnej a praktickej oblasti.

ENEF CONSULTING S.R.O.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava

+421 910 820 032
+421 918 388 176

eap@enefconsulting.sk 

info@enefconsulting.sk

Všetky práva vyhradené © ENEF CONSULTING s.r.o. | GDPR