Stratégie pre podporu zamestnancov pri zmene

V živote každého človeka sa udejú nejaké zmeny. Či už hovoríme o rodinnom, alebo pracovnom živote, deje sa to niekedy bez ohľadu na to, či chceme. Preto akákoľvek zmena v organizácii či na pracovisku môže mať na zamestnancov znepokojujúci dopad. Má potenciál spôsobiť stres, ktorý má negatívny vplyv na duševné zdravie zamestnancov. Preto je dôležité zvážiť vplyv zmeny […]

Ako zvládnuť problémového zamestnanca

Takmer každý manažér má aspoň jedného zamestnanca, ktorý nie je až tak „dobrý“. Preto takmer nevyhnutnou profesionálnou schopnosťou manažéra je, vedieť s takýmto zamestnancom pracovať. Je všeobecne platné a úplne prirodzené, že sa všade nájde jeden alebo viac zamestnancov, ktorí sú problémoví. Pojem problémový zamestnanec zahrňuje nesmierne širokú škálu správania, od nedostatočného výkonu, neschopnosti spolupracovať a komunikovať, neskorej […]

Ako zlepšiť svoje počúvanie

„Príroda nám dala jeden jazyk a dve uši, takže by sme mali počuť dvakrát toľko, ako hovoríme.“Epictetus Sociálnym zlozvykom mnohých ľudí je naozaj zlé, slabé počúvanie iných keď hovoria. Mnohokrát sú mysľou úplne inde, prípadne ich pozornosť venujú okolitým veciam či plánovaniu toho, čo idú povedať oni. Prípadne len netrpezlivo čakajú na to, kedy sa […]

Prečo prestať fajčiť?

V súčasnej dobe fajčí vo svete minimálne 1,1 miliardy ľudí a  očakáva sa, že do roku 2025 sa toto číslo zvýši na 1,6 miliardy. Podľa WHO – svetovej zdravotníckej organizácie,  na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne minimálne 3,5 milióna osôb a ak bude trend fajčenia naďalej pokračovať, v roku 2025 zomrie na tieto ochorenia približne až 10 miliónov […]

Ako prestať fajčiť

Viacero ľudí sa zhoduje v tom, že „prestať fajčiť“ je najdôležitejším krokom, ktorý môže fajčiar spraviť v snahe predĺžiť si čas, ale aj kvalitu svojho života. Ak chceme byť úspešní v boji o vlastné zdravie, a chceme sa v plnej miere podieľať na budovaní si zdravia, musíme si čím skôr uvedomiť negatívne a zhubné pôsobenie škodlivín tabaku na zdravie. […]

Tipy ako ostať zdravý v práci

Osobný zdravotný stav a snaha propagovať zdravé pracovné prostredie sú v súčasnosti horúcou témou pre mnohých zamestnávateľov, v najväčšej miere by však na Vašom zdraví malo záležať práve Vám. Hlavným dôvodom je fakt, že väčšinu hodín dňa trávite ako pracujúci človek práve na pracovisku. A to, čo robíte tu, s čím tu prichádzate do kontaktu, v akých podmienkach tu fungujete, môže […]

Tipy pri strate blízkeho človeka

Neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka je strata iného človeka, a nevyhnutnou súčasťou takejto straty je smútok. Pochopiteľne, stratu a vyrovnávanie sa s ňou zaraďujeme k najťažším výzvam človeka. Napriek tomu, že ju považujeme za prirodzenú súčasť života, vyvoláva v nás mnohokrát šok a zmätok, ktoré vedú k dlhotrvajúcemu smútku alebo depresiám. Veci nám zrazu nedávajú zmysel a pomyslíme si, že život je niekedy […]

Spracovanie ťažkých emócií

Emócie sú jednou z hlavných súčastí nášho života a častokrát určujú to, akú máme náladu, ako sa cítime, konáme a rozhodujeme. Niektorí ľudia vedia svoje emócie regulovať lepšie, iný horšie, isté však je, že všetci dobre poznáme širokú paletu pocitov, ktoré v nás vyvolávajú. Pri tých pozitívnych je to jednoduché a radi im umožníme zaplaviť nás radosťou, šťastím a spokojnosťou. Negatívne […]

Je pochvala súčasťou Vášho života?

Každý deň zažívate situácie, keď čakáte pochvalu, že si niekto všimne vašu prácu, že vás ocenia za vašu snahu a konečne uznajú, ako veľa robíte pre druhých? Ale pochvala a ocenenie stále neprichádza. Jediné, čo prichádza, sú stále väčšie požiadavky a nároky okolia, máte pocit, že vašu prácu berú ako samozrejmosť. Je dobré sa na […]

Time management a stres

Time management a stres a jeho zvládanie sú témy, ktoré spolu úzko súvisia a často sú v mnohých zdrojoch diskutované naraz. Jednou z najčastejších obáv a sťažností ľudí dnes, je to, že nemajú dostatok času na to, čo chcú oni robiť, respektíve, čo chcú najmä ich šéfovia a nadriadení, aby robili. Práve tieto situácie, v ktorých máme pocit, akoby sme nemali dostatok kontroly […]